ستاره تابناک سینما و تیاتر کشور عزیز الله هدف، به جاویدانگی پیوست

 

عزیز الله هدف هنرپیشه مردمی کشور شب گذشته ۳۰ ( دلو ـ ۱۴۰۱ )خورشیدی دیده از جهان بست و خانواده فرهنگی کشور را به داغ نشاند .

عزیز الله هدف در شش دهه فعالیت هنریدر بیش از صد نمایشنامه، پارچه تمثیلی و فیلم‌ سینمایی نقش آفرینی نموده است.

نمایشنامه‌ های معروف « مفتش »، « سوتفاهم ـ اثرالبرت کامو» ، «اطفاییه » ،«عروس ـ اثر گارسيا لورکا »، « شنل ـ اثر گوگول » ،« او پدرم نیست» و «شام زنده گی» آثار استاد رشید لطیفی، « طبیب اجباری ـ اثرمولیر» « تایم ایزمنی ـ وقت پول است ـ اثر برنارد شاو » ، «گنهکار بی‌ گناه ـ اثر الکساندراوچکی » ... و فیلم‌ های « روزگاران »، « روزهای دشوار» ، « دهکده من » «آیینه شکسته» ،«شیرآغا و شیرین گل» ، « د کوندی زوی » نام شماری از آفریده های هنری میباشند که او با توانمندی ستایش برانگیزی در آنها درخشیده است .

در باره زنده گی شخصی او آمده است که پدراو دیپلومات بوده و استاد عزیزالله هدف هنوز آموزگار صنف نهم بود که پدرش را از دست داد و بنابر مشکلات اقتصادی به جهان کار روآورد. او از کار در بخش حروف چینی لاتین مجله افغانستان درمطبعه دولتی شروع و با گذشتاندن دوره مکلفیت عسکری در سال ۱۳۳۴ بحیث مامور رسمی در شرکت برق مقرر شد. او با کمک محترم وزیر محمد نگهت پا به جهان هنر نهاده و با« لشکر ننداری» همکاری را آغاز نمود. نمایشنامه کمیدی «ماجرای روشن» نخستین نمایشنامه ایی بود که او در آن نقش آفرینی کرد. چندی بعد عزیزالله هدف با حمایت روان شاد رشید لطیفی با «پوهنی ننداری» همکار شده و برای نخستین بار در نمایشنامه ‌ای بنام « طبیب اجباری ـ اثرمولیر» هنرنمایی نموده و مورد ستایش تماشاگران قرار گرفت

استاد عزیزالله هدف ضمن بهره از دانش و اندوخته های پیشکسوتان هنرتمثیل کشورچون استاد فرخ افندی و استاد رشید لطیفی از استادان فنی اتحاد شوروی که جهت همکاری با « پوهنی ننداری» بکابل آمده بودند از اندوخته ها و دانش مسلکی جناب شمسی قیام، استاد مهربان نظروف و رحمت الله یف در بخش های مختلف هنر تیاتر بهره برد .

او با استعدادی و پشت کاری که داشت توانست گام بگام پله های رشد و پختگی را طی نموده و در کنار بازیگران معروف کشور چون استاد رفیق صادق، استاد بیسد، احمد شاه علم رژیسور معروف ، نورتن نورانی، ذلیخا نورانی، شریفه عارض، رعنا، حبیبه عسکر، رحیم ساربان... در نمایشنامه‌ های بی ‌شماری نقش‌ های عمده را اجرا نماید.

عزیز الله هدف این هنرمند متعهد به مردم و میهن از سوی اتحادیه هنرمندان کشور لقب « استاد » را بدست آورده و به پاس فعالیت های پرافتخارهنری به دریافت « مدال صداقت »، « مدال افتخار »، «مدال شه خدمت» ، « مدال درجه اول ـ اتحادیه هنرمندان اتحاد شوروی » ، لقب « کارمند شایسته فرهنگ » و تقدیرنامه‌ های رادیوتلویزیون ملی افغانستان، اتحادیه هنرمندان و سایر ارگان‌ های هنری کشور نایل آمده است .

استاد عزیز الله هدف در روزهای دشواری که کشور آماج تجاوزات بی رحمانه ارتش و ملیشه های پاکستانی قرارگرفت سلاح بدست در کنار مردم و مدافعین وطن ایستاد و از تمامیت ارضی کشور در برابر متجاوزین دفاع نمود .

عزیز الله هدف منحیث یک هنرمند اگاه و میهن دوست بنا بر تعهد اجتماعی اش هنر را در خدمت به مردم و رشد اگاهی آنها قرارداده و در این راه خدمات ارزشمند و درخور ستایش را انجام داد.

در گذشت او را به جامعه فرهنگی و دوستداران سینما و تیاترکشورکه روزهای دردباری را پشت سر می گذرانند تسلیت گفته یاد او را گرامی میداریم .

 

برگرفته از :

 https://www.facebook.com/groups/bamdaad
 
 
 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۲۰۲

Copyright ©bamdaad 2023