پیام همدردی و تسلیت کمیته حزبی المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت حادثه المناک زلزله درکشورهای ترکیه و سوریه

 

خبرحادثه دلخراش و تاسف بار زلزله درکشورهای ترکیه و سوریه که درپی آن تعداد زیادی از شهروندان جان خود را از دست دادند موجب تاسف و تاثر فراوان ما گردید.
اعضای حزب آبادی افغانستان درالمان دراین درد و اندوه بزرگ خود را شریک دانسته ، جان ‌باختن و مصدوم شدن تعداد زیادی از شهروندان این دو کشور را به خانواده های آنها و مردم سوریه و ترکیه تسلیت می‌ گویند.

بادرک همه جانبه غم و اندوه مردم ترکیه و سوریه به اثرحادثه طبیعی وارده ، عمیقترین تاثرات وهمبستگی را با مردم درد دیده این کشورها ابراز؛ و خود را در این غم و اندوه شریک دانسته ، برای رفته گان این حوادث بهشت برین ،و برای بازمانده گان صبرجمیل طلب مینماییم.

با تقدیم احترامات فایقه
  
عبدالاحد شفیعی      
مسوول کمیته حزبی المان  حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۸۰۲

Copyright ©bamdaad 2023