راه اندازی نهضت سراسری بخاطر انفاذ قانون اساسی

گزارش کنفرانس علمی - مسلکی و اجلاس انجمن

 

بعد از ظهر روز شنبه، دهم دسامبر ( ۲۰۲۲ م ) و در زوز جهانی حقوق بشر ، کنفرانس و اجلاس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در شهر. IJmuiden  کشور شاهی هالند با موفقیت تدویر یافت

دراین محفل که با خیر مقدم گویی حضار توسط محترم دهزاد معاون و منشی انجمن آغاز یافت ، تعداد از حقوقدانان اعضای انجمن، اعضای افتخاری و تعداد از دعوت شده گان شامل نماینده گان نهاد های  اجتماعی ، سیاسی ،  فرهنگی ، فعالان مدنی ،  مدافعان حقوق زنان ، شخصیت های علمی، اجتماعی و فرهنگی ، مقیم در کشورهای اروپایی نیز شرکت ورزیده بودند.

دربخش نخست و آغاز کار کنفرانس ، ضمن بزرگداشت  از روز جهانی اعلامیه جهانی حقوق بشر،  بخاطر مقابله با بحرانات بزرگ  و فاجعه جانکاه حقوق بشری که هست و بود افغانستان و حق حیات مردم را تهدید مینماید ، مقالات  علمی - مسلکی پیرامون موضوع با اهمیت انفاذ  قانون و استمرار قوانین ارایه گردید و برای تعمیل این خواست سترگ ملی ، راه اندازی نهضت سراسری مدنی پیشنهاد گردید.

در آغاز محفل حضار بخاطر ادای احترام به شهدای وطن و مردم  مظلوم افغانستان به پا ایستاده و یک دقیقه سکوت نمودند و همچنان بر روان حقوقدانان فقید و منجمله بزرگوار انجمن جناب پوهاند دوکتور قاسم فاضلی فقید درود گفتند . محترم میرعبدالواحد سادات رییس انجمن بخاطر ارجگزاری به مبارزه زنان قهرمان و دختران شجاع وطن  از محترمه خانم بهار جان معنوی تقاضا نمودند تا بحیث یکی از نماینده گان شایسته نسل جوان، حقوقدان و وکیل مدافع شناخته شده در کشور هالند  این جلسه را افتتاح نماید.  خانم بهار معنوی ضمن تشکر از عطف توجه انجمن به زنان و نسل جوان روی اهداف کنفرانس مرتبط به روز جهانی حقوق بشر به اختصار صحبت نمود.

دراین کنفرانس  سه مقاله  وزین و مسلکی  پیراون موضوع اصلی و حیاتی  جامعه کنونی  مرتبط به عنوان کنفرانس، انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین،  ارايه گردید. مقاله اول از جناب محترم قضاوتپوه سخی صمیم عضو شورای رهبری انجمن ، حقوقدان برجسته و قاضی سابقه دار و عضو اسبق شورای عالی ستره محکمه افغانستان  روی ضرورت و مبرمیت انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین در جامعه که در فقدان آن و با تسلط طالبان ، افغانستان به یک جنگل بدون قانون مبدل گردیده است،  ارایه گردید  که مورد دلچسپی خاص حاضرین قرار گرفت.

مقاله دوم که در پیوند با  اصل موضوع کنفرانس ، از جانب محترم  سلطان حمید  نارون ابوی، دوکتور حقوق  بین الملل و نویسنده آثارعلمی و ارزشمند علمی در رابطه به مسایل و اثرات جیوپولوتیک ماحول افغانستان و اثرات آن در شکل گیری قدرت دولتی ، ارايه گردید که مورد توجه خاص شرکت کننده گان کنفرانس قرار گرفت. جناب دوکتور نارون درختم ارایه مقاله شان، یک نسخه از کتاب جدید شان را که  در مورد  حقوق بین المللی به رشته تحریر درآمده و اقبال چاپ یافته است،  به رهبری انجمن اهدا نمود..

مقاله محترم میر عبدالواحد سادات  که در واقعیت بحث اساسی کنفرانس وطرح و اندیشه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بود ، که در مطابقت با اهداف انجمن و در توضیح  فراخوان ها و همه اسناد انجمن پیرامون اهمیت انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین  ارایه گردید . در صحبت محترم سادات  این موضوع به صورت همه جانبه مطرح گردید که بخاطر مهار ساختن بحران بزرگ حقوقی باید قانون اساسی نافذ گردد تا راه برای ختم بحران مشروعیت و اعمال حق حاکمیت ملی توسط مردم بخاطر انتخاب نظام دلخواه شان بوجود اید ، درین مقاله تاکید گردید که حقوق و آزادی های مردم فقط در پر تو قانون تعریف و تضمین میگردد و هرگونه تلاش بخاطر حواله دادن حقوق مردم به شریعت خاص طالبانیزیم و محصول ذهنیت متحجرانه و طراز دیوبندی از دین مقدس اسلام ، باعث اتلاف حقوق مردم و منجمله زنان و دختران میگردد.

صحبت جناب سادات مورد توجه خاص قرار گرفته و بحیث یک بدیل  منطقی، مستدل و عملی مورد تایید قرار گرفت.

در این بخش نامهای ذوات و نهاد های گرفته شد که عنوانی این کنفرانس پیامهای شان را ارسال نموده بودند.

در اخیر این بخش کنفرانس تعداد از نماینده گان نهاد های سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و مدنی مدافع حقوق زنان  در کشورهای اروپایی  صحبت های ارزشمند نموده پیام های شان را به قرایت گرفتند.

به تعقیب آن محترمه دوکتورس شفیقه رزمنده مسیول همایش اروپایی زنان افغانستان، محترم ستار بشرمل از نا م  نهاد گفتمان ملی افغانستان،  محترم انجنیر رزاق طلوع از نام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، محترم ولی محمد شاهپور رییس اتحادیه انجمن های افغان در هالند، محترمه مرجان مقتدر دانشجوی حقوق در پوهنتون تلبورگ هالند، محترمه سعیده طلوع  مسوول نهاد همبستگی زنان  و محترمه څانگه صدیقی حقوقدان و فعال دفاع از حقوق زنان  طی صحبت های شان  گوشه از مسايل با اهمیت  مرتبط با  مسايل دردناک افغانستان و در دفاع از حاکمیت قانون را بیان نمودند.

 ذوات آتی وشخصیت های ذیل پیام های شان را  عنوانی کنفرانس انجمن رسال نموده که از ایشان اظهار سپاس و قدردانی  صورت گرفت.

زرغونه ژواک ، محترم ایام الدین ایام رییس کمیته صلح  ، محترم اصغر خیل منگل رییس جرگه افغانان در اروپا

، محترم نظام الدین وحدت رییس نهاد مدافعان منافع ملی ، محترم ادریس اریب نویسنده و فعال سیاسی

محترم نجیب شمال از نام شورای اروپایی حزب متحد ملی ، محترم فرید شیرزی ، محترمه فیضیه هوسا معاونه جرگه افغانان در اروپا ، محترم درمحمد آشنا از طرف جبهه جهانی نجات افغانستان ، محترم داکتر حبیب منگل ، محترم یوسف هیواددوست مسوول رادیو - تلویزیون ( افغان ژغ )،

محترم انجنیر ریدی ژواک  ژورنالست و کارشناس امور بین المللی

محترم حسن مسرور عضو انجمن

محترم سنجر غفاری  نویسنده

محترم هادی ابوی عضو انجمن و مسیول شورای افغانان در دنمارک

و محترم نیک محمد سلطانی عضو انجمن.

شرکت کننده گان کنفرانس بر ضرورت راه اندازی نهضت سراسری بخاطر انفاذ قانون اساسی بمثابه خواست سترگ ملی و نیاز مبرم افغانستان تاکید نمودند.

در بخش دوم پروگرام ، اجلاس نوبتی انجمن بعضی تعدیلات در اساسنامه و انتخاب ريیس انجمن را مورد بحث قرار داد. 

طرح تعدیل از طرف شورای رهبری انجمن که مطرح گردید که به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.  مطابق این تعدیل  انجمن از یک نهاد اروپایی  به یک نهاد سراسری  مبدل گردید که  حقوقدانان متقاضی عضویت در انجمن  از تمام کشور های جهان میتوانند با  در نظرداشت پروسیجر پذیرش  پیشبینی شده در اساسنامه  عضویت انجمن را کسب و در تصامیم انجمن را کسب نمایند.

بر بنیاد این تعدیل ، اجلاس نوبتی به شورای رهبری کنونی صلاحیت تفویض نمود ، تا ظرف دوماه ترکیب وسیع شورای و مسولان نهاد های مربوط را انتخاب و اعلام نماید .

اجلاس نوبتی محترم میرعبدالواحد سادات را بخاطر خدمات بزرگ شان یکبار دیگر بحیث رییس انجمن  با اتفاق آٰرا  انتخاب نمودند.  در این اجلاس کارکرد های مدبرانه سادات مورد  ستایش شرکت کننده گان قرار گرفته  از آنها پشتیبانی بعمل آمد.

جریان کنفرانس توسط محترمان عفیفه آزادزوی و غفاری معاونان انجمن یاداشت گردید . در جریان محفل محترم دوکتور فرمان معاون انجمن ، وکیل مدافع و عضو شورای رهبری محترم میرباز و محترم گل احمد بازساز مسؤل مالی انجمن و همچنان حقوقدان جوان محترم استاد پرویز صمیم و محترم بهزاد مجیدزاده نقش ارزنده ایفا نمودند.

در این محفل باشکوه مهمانان بعد از صرف طعام شام  ، برنامه کلتوری دلپذیر توسط محترم غفار امینی  هنرمند فرهیخته اجرا گردید ، که مورد استقبال حضار قرار گرفت. 

در ختم محفل از همکاری محترم شریفی سالار  در به دسترس گذاشتن سالون  «ستار پلس »  و همکاری بی شایبه  هنرمند گرانقدر محترم غفار امینی که  وسایل تخنیکی شان را رایگان در خدمت انجمن قرار دادند ، سپاسگزاری بعمل آمد.

متن مقالات، پیامها ، گزارش کاری شورای رهبری  و سایر اسناد کنفرانس  و اجلاس  در سایت حقوق بنشر میرسد.

 

باحرمت

لیلا ابراهیم معاونه دارالانشای انجمن حقوقدانان افغان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۴۱۲

Copyright ©bamdaad 2022