با اندوه فراوان امروز خبر مرگ زودهنگام بانو قمرگل « میرمن قمرگل » یکی از بهترین های موسیقی کشور را بدست آوردیم . این رخداد دردبار که جامعه هنری ما را داغدار ساخت ، مایه تاثرعمیق گردید.

میرمن قمرگل منحیث هنرمند پرتلاش و با استعداد از نوجوانی بدینسو با هنرش به مردم شادی بخشید.

درگذشت این هنرمند مردمی را به جامعه فرهنگی کشور و بازمانده گان تسلیت گفته ، یادش را گرامی و همیش میخواهیم . « بامداد »

 

زنده گی نامه و کارنامه هنری میرمن قمرگل

کریم پوپل

میرمن ‏‎ ‎قمرگل فرزند گل شیرین خان بتاریخ ۲۷ جدی سال ۱۳۳۰هجری شمسی مطابق ‏به ۲۱جنوری سال ۱۹۵۲ میلادی درقریه شگه ولایت ننگرهاردیده به جهان گشود. بانو ‏قمرگل هنرمند چند بعدى و يكى از پيشگامان نهضت زن ، امروز در كشور كانادا بود. ‏شوهر او زاخیل یکی از کمپوز سازان و شاعر زبان پشتو افغانستان بود.او برای تعداد ‏زیادی از هنرمندان پشتو خان افغانستان کمپوز ساخته است. قمرگل از سال ۱۳۳۸ ‏زنده گی هنری اش را آغاز در ۱۸ قوس سال ۱۴۰۱ مطابق به ۹ دسمبر سال ۲۰۲۲ در ‏شهر تورنتو کانادا به عمر ۷۱ سالگی خاموش گردید.

زنده گی هنری وکارنامه میرمن قمرگل

‏ او زمان که هفت سال داشت  درعروسی ها ودیگرخوشی های قریه اش آوازمی خواند. ‏آوازه هنرش درقریه ها پیچید. تا سرانجام به ولایت ننگرهار رسید و توجه هنردوستان را ‏به سویی خود جلب نمود‎. مردم ولایت ننگرها از استعداد هنری او مستفید شدند وهمه وقته درنشست های خوشی از ‏او دعوت می نمودند.میرمن قمرگل درجریان آوازخوانی خود به قریه های بیشماری رفت ‏ومحافل مردم را خوش ومسرورساخت. پس ازگذشت زمان، قمرگل یک هنرمند شناخته ‏شده درسطح ولایت اش گردید ومقام خواننده محلی را ازسویی هم شهریانش کسب نمود‎.

بعد ازسپری نمودن مدتِ کوتاه هم شهری او را به استاد خیال معرفی نمود. استاد خیال از ‏وی خواست، تا آهنگ هایش را در رادیو افغانستان وقت ضبط کند تا مردم ‏درسرتاسرکشور ازشنیدن آوازش لذت ببرند‎.

میرمن قمرگل دعوت استاد خیال را پذیرفت ونخستین آهنگ اش را تحت عنوان ( په ما ‏مینه سترگی دی سری دی ....) و آهنگ دیگربنام (زه انتظارکوم دستا د سترگو) را ضبط ‏نمود که بعد ازنشرآن آهنگ، نام قمرگل بسرزبان ها افتاد‎.

میرمن قمرگل بعد ازکسب آن شهرت، بوجود یک آهنگساز ضرورت پیدا نمود تا ‏آهنگ هایش را بشکل اساسی ضبط وازشیوه محلی بیرون بکشد‎. مرحوم استاد زاخیل که  خود شاعر و آهنگسازخوب ولایت ننگرهاربود، با میرمن قمرگل ‏معرفت حاصل کرد واستاد زاخیل اولین آهنگ اش را بنام ( زه چه په توروسترگو تور رنجه ‏کومه پوری موری ) وآهنگ (زه به جارو کرم زیازتونه شنکی بابا ) را برایش کمپوز ‏نمود‎.

میرمن قمرگل درجمع هنرمندان با شهرت ومحبوب زبان پشتو اخذ مقام کرد. بعد ازمدتی ‏قمرگل درسن نزده سالگی با استاد زاخیل ازدواج نمود. این زوج هنری بعد ازتشکیل ‏خانواده بازهم با پشتکار وحوصله مندی بکارهای هنری شان ازهیچ گونه تلاش دریغ ‏نکردند. قمرگل بخاطرادامه کارهنریش با رادیو افغانستان، از ولایت ننگرهار بکابل نقل ‏مکان نمود و درسید نورمحمد شاه مینه سکونت دایمی اختیارکرد‎.

میرمن قمرگل با آهنگ زیبای ( ورو ورو کیژده قدمونه آشنا) سرآمد هنرمندان زبان پشتو ‏گردید وازطرف محمد ظاهر شاه، پادشاه وفت افغانستان به اخذ مدال طلا موفق شد‎. مرحوم استاد زاخیل که خود هنرمند چند بعدی شاعر، آواز خوان و آهنگساز بود، بهترین ‏اشعار ازخودش وشاعران معروف زبان پشتو مانند رحمان بابا، امین الله ملنگ جان، ‏نصرالله حافظ،، مرحوم امان الله سیلاب،حمزه شنواری، بابرزی شنواری، وحدت وغیره ‏را انتخاب و برای همسرش کمپوزمی نمود‎.‎

جوایز و اخذ مدال میرمن قمرگل‎

قمرگل با اجرای آهنگ ( زه سپینه کوتره یم اوچته پروازونه کرم) ازطرف مرحوم سردار ‏محمد داوود در زمان ریاست جمهوری آن مرحوم مفتخربه مدال طلا گردید‎. همچنان ازطرف صدراعظم وقت پاکستان مرحوم ذوالفقارعلی بوتو «پدر بی نظیر بوتو » ‏درسال ۱۹۷۲ بحیث هنرمند جنجره طلایی افغان شناخته شد وجوایز و تحایف زیاد نصیب ‏گردید‎.

درسال ۱۹۸۳ ازسویی مرحوم ببرک کارمل رییس جمهور وقت افغانستان نیزملقب به ‏هنرمند حنجره طلایی گردید و مدال طلا بدست آورد‎.

درزمان ریاست جمهوری شهید دکتور نجیب الله درسال ۱۹۸۸ میلادی بپاس آهنگ های ‏میهنی ، رزمی در رابطه با صلح وآشتی ملی، مدال طلا حاصل نمود و ازطرف وزیر ‏دفاع آن وقت برایش اعطا گردید‎.

درسال ۱۹۹۸ ازطرف سازمان فرهنگی افغان های ایالت کالیفورنیا ایالات متحده ‏امریکا، خانم قمر گل خوبترین خواننده همان سال شناخته شد‎. درسال ۲۰۰۷ میلادی ازطرف رییس جمهور حامد کرزی لقب « ‏بلبل افغانستان» را نصیب شد‎.

درسال ۲۰۰۹میلادی بنا برابتکار جناب محترم حیات الله بیات ریس تلویزیون آریانا ‏که ازکابل نشرات مینماید، به اساس نظر خواهی مردم افغانستان ازطرف تلویزیون آریانا‎

‎" Excellence in music Award" ‎جایزه فوق العاده در موزیک بدست آورد‎.

میرمن قمرگل این هنرمند خوش قلب وخوش صدا درکشورمیزبان کانادا نیز ازجانب مردم ‏تقدیر گردیده است‎. Outstanding community Award ‎طی محفل باشکوه در حضور ‏داشت، باشنده گان شهر تورنتو ایالت انتریو کانادا برایش اعطا گردید‎.‎

زنده گی شخصی ‏‎

میرمن قمر گل برعلاوه پشتکار وحوصله مندی هنری، یک مادرمهربان وبا عاطفه برای ‏فرزندانش و یک همسرنجیب و با محبت برای مرحوم استاد زاخیل بود‎.

او هشت فرزند بدنیا آورد، ازجمله دو فرزند شان محترم اسدالله زاخیل و ایمل زاخیل قدم ‏های پدر ومادرشان را درعرصه هنر آواز خوانی، کمپوز، وسرودن اشعار تعقیب ‏میدارند‎.

میرمن قمرگل درسال ۱۹۹۷میلادی دراثر جنگ ها و ظلمت نافرجام طالبی که ‏صدای هنرمندان را خفه نموده بودند، ترک وطن نمود. او بکشورهمسایه پاکستان اقامت ‏گزید و درسال  ۱۹۹۸م بکشور کانادا با دو فرزندش ، ایمل زاخیل و خیبر زاخیل ‏‏اقامت دایمی حاصل نمود‎.

ازاثرحوادث ناگوار جنگ سه دهه افغانستان هرهموطن ما داغ برجگرداشته، میرمن ‏قمرگل این هنرمند محبوب ما نیز ازحوادث در امان نبود‎. این مادر صبور در سال ۱۹۹۰ میلادی پسرجوانش بنام داوود زاخیل بسن ۲۲ ساله ‏گی دراثرجنگ های داخلی از دست داد و پسرجوان دیگرش میرویس زاخیل, ۱۹ ساله تا ‏اکنون مفقودالاثر می باشد‎.

این مادرهنرمند که به قلب ها خوشی وسرور می آفریند، خود دندان برجگر و چشم براه ‏فرزندش بود، سرانجام ‏‎ بتاریخ ۹ دسامبر سال۲۰۲۲ به عمر ۷۲ سالگی به اثر مریضی جهان فانی را وداع نمود روح شان شاد باد.

همسرمیرمن قمر گل ، مرحوم محمد دین زاخیل را درسال ۱۹۹۱  میلادی برابر ‏با ۱۳۷۰خورشیدی در اثر تکلیف قلبی جهان فانی را وداع گفت .

روح مرحوم استاد زاخیل شاد ویادش ‏ګرامی باد‎!‎

موخذ

‏۱. قمرگل سرو همیشه سبز باغستان موسیقی افغانستان نوشته ماریا دارو ویبساید فردا مقیم مسکو

‏۲. صفحه فیس بوک حقجو معیشت نوشته شرین نظری زنده گی هنری میرمن قمرگل

https://www.facebook.com/voiceofwomenafg/photos/a.1026358354238‎‎849/1425248354349845/?type=3‎

‏۳.افتخار نوشته پولاد از هالند در مورد خانواده قمرگل در ویبساییت آریایی

https://www.ariaye.com/dari6/farhangi/polad.html

۴. یوتیوب زنده گینامه خانم میرمن قمرگل، آوازخوان خوش صدای زبان پشتو

https://www.youtube.com/watch?v=BO3ug8J3bEU

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۰۱۲

Copyright ©bamdaad 2022