گفت وگوی ویژه بامداد با رفیق ولی محمد زیارمل عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

پرسش : رفیق زیارمل گرانقدر شما از سوی حزب آبادی افغانستان در دیدار شماری از مسوولان و اعضای نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و  فرهنگی افغان در اروپا با آقای  ریچارد بنت ( Richard Bennett )، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان  در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک شرکت نمودید. لطف نموده در مورد جریان این دیدار برای خواننده گان بامداد معلوات بدهید .

پاسخ : دکترمحسن زاده عزیز، سپاسگزارم از اینکه زمینه را مساعد ساختید تا در مورد گردهمایی که به ابتکارانجمن حقوقدانان افغان در اروپا با شرکت بیش از یکصد تن از نماینده گان سازمانهای سیاسی ـ اجتماعی، فعالان مدنی، شخصیت های مستقل سیاسی با حضور پررنگ جوانان، زنان و آقای ریچارد بنت ( Richard Bennett ) گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان تدویر یافت صحبت نمایم.

درنخست ازهیات رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، در راس جناب میرعبدالواحد سادات،  که کاملآ یک نهاد مستقل حقوقی و مدنی است و از حزب آبادی افغانستان جهت اشتراک دراین کنفرانس با شکوه دعوت بعمل آورده بود ابراز سپاس نمایم. اکنون برمیگردم به جواب پرسش شما در رابطه با جریان تدویر کنفرانس:

شما بهتر میدانید که انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از ایجاد تاسیس خویش بخاطر تحکیم حاکمیت قانون، تامین عدالت اجتماعی، احیا و اعاده حقوق همه شهروندان کشور، آزادی، دموکراسی و صلح صدای رسای خود را بلند نموده و دراین راستا طی اعلامیه ها، فراخوان ها و گردهمایی ها موضع روشن داشته و دارد که کنفرانس اخیر بهترین مثال آن میباشد. درآغازکنفرانس که با تاسف عمیق حادثه دلخراش تروریستی در آموزشگاه کاج رخداده بود و عده ای از هموطنان عزیز ما در آنجا به شهادت رسیده بودند، بنا بر پیشنهاد جناب سادات صاحب رییس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، همه اشتراک کننده ها به رسم احترام به شهدای گلگون کفن در کشور ما به پا ایستاده و به روح آنان اتحاف دعا نمودند.  درمتعاقب آن نصیر سهام ژورنالست ورزیده کشور پیرامون اهمیت برگزاری این گردهمایی به اشتراک کننده ها نکاتی چند بیان داشت و از رییس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا تقاضا بعمل آورد تا صحبت خویش را پیرامون ضرورت تحکیم حاکمیت قانون و نقض حقوق بشر به حاضرین و نماینده سازمان ملل متحد ارایه نماید. جناب سادات صاحب در آغاز پیرامون جنبش مشروطیت و مبارزات دادخواهانه مردم افغانستان روشنی انداخته و در رابطه با وضعیت نا هنجار جاری کشور در نبود قانون اساسی و عدم استمرارسایر قوانین، پیرامون پامال شدن حقوق و آزادی های مدنی مردم بویژه تبعیض جنسیتی، قومی، محلی، زبانی و مذهبی صحبت مفصل و مبسوطی ارایه داشت و از اداره ملل متحد و جامغه جهانی خواستار اعمال فشار اخلاقی بالای امارت اسلامی شد تا هرچه زودتر در مورد انفاذ قانون اساسی مردم افغانستان را کمک رسانند.

در جریان گردهمایی عده ای از نماینده گان سازمانهای اجتماعی، سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت های مستقل پیرامون نقض حقوق بشری و عدم توانایی امارت اسلامی در دفاع از حقوق شهروندان صحبت نمودند.

 پرسش : ریچارد برنت  که قبلاْ منحیث رییس بخش حقوق بشر هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان(یوناما) در افغانستان ایفای مینمود ، در رسانه ها دیدگاه هایی را در باره وضع حقوق بشر در افغانستان پیشکش نموده است ، با آنهم لطف نموده بگوید که در این دیدار با نهادها و شخصیت های افغان در اروپا موصوف روی کدام مسایل اشاره داشته و اولیت های کاری خود را چگونه مطرح نمود.

پاسخ : رفیق دکترعزیز، درجواب پاسخ شما باید عرض نمود که آقای ریچارد بنت با صراحت اعلام داشت که وضعیت اسفبار کنونی در افغانستان بویژه پامال کردن حقوق زنان و کودکان در جهان سابقه ندارد و از مبارزات زنان افغانستان بخاطر تامین حقوق همه شهروندان کشور تمجید بعمل آورده و امیدواری خود را پیرامون به میان آمدن تغییراتی از جانب جامعه جهانی اظهار داشت

پرسش : در دیدار  اول اکتوبر ۲۰۲۲ ترسایی با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان ، شما دیدگاه های حزب آبادی افغانستان در باره وضع حقوق بشر در کشور را به نامبرده تسلیم نمودید . لطف نموده کمی در باره این دیدگاه ها برای خواننده گان بامداد و هموطنان عزیز معومات دهید .

پاسخ : رفیق دکتر گرامی، شما بهتر میدانید که حزب آبادی افغانستان یکی از پیروان و وارثین اصیل جنبش مشروطیت و مبارزات دادخواهانه و عدالتخواه مردم کشور بوده که با درک عمیق از اوصاع و احوال جامعه بخاطر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال، آزادی، صلح، دموکراسی و تامین عدالت اجتماعی در روشنی مرامنامه خویش به مبارزات مسالمت آمیز ادامه میدهد. حزب آبادی افغانستان بنابر رسالت تاریخی خویش که در برابرمردم و وطن واحد مان افغانستان دارد، تحکیم حاکمیت قانون و دفاع از حقوق شهروندان کشور را که در اعلامیه انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا برآن اشاره شده از جمله وظایف اصلی خود میداند و با آن همراه بوده و در لحظه کنونی آنرا یگانه راه بیرون رفت از عدم مشروعیت نظام میپندارد.

از جانب من در جریان صحبت با ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد توضیح گردید که : حزب آبادی افغانستان حزب فراقومی، سراسری در کشور و برنامه محور بوده که با داشتن آرمانهای ملی و دموکراتیک بخاطر تحقق منافع علیای کشور و مردم زحمتکش با داشتن هزاران عضو به مبارزات مسالمت آمیز ادامه داده که متاسفانه بعد از انتقال قدرت به طالبان مانند سایر نیروهای ملی و وطندوست داخل کشور درحالت انتظار قرار دارد. همچنان در جریان صحبت تاکید بعمل آمد، آنچه بیشتر ازهرچیزی امروز باییستی باعث نگرانی مردمان آگاه، واقع بین و دلسوز جهان در قبال اوضاع افغانستان گردد عبارت است از نقض صریح، اعتراف شده و بسیارآشکار حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان به وسیله امارت اسلامی. فشاراصلی و عمده جهانی باید براین امر متکی شود که طالبان مانند هر دولت دیگری متعهد به رعایت قوانین جهانشمول امروزی حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و تمکین در برابر ضرورتهای عاجل نجات مردم از وضع فلاکتبار کنونی شوند. باید یادآور شد که نظریات و پیشنهادات شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به زبان انگلیسی برای آقای ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان سپرده شد.

پرسش : در ۵۱ مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنیو(اکتوبر ۲۰۲۲)، دوره کاری آقای برنت برای یکسال دیگر تمدید شده و  دو مسوولیت تازه یعنی :

حقوق کودکان ، و مسوولیت ثبت معلومات در مورد تخطی های حقوق بشری در افغانستان در جمع وظایف او اضافه شد.در خور یاد است  در این نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۴۷ عضو ۲۹ کشور به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری  در افغانستان رای مثبت دادند. البته  کشور های پاکستان و چین دو همسایه افغانستان با تمدید دوره کاری او موافق نبودند.

از نظر شما این دوگانگی در انتخاب او چه تاثیری بر انجام ماموریت بعدی او در افغانستان خواهد داشت.

پاسخ : شما بحیث تحلیلگر امور بین المللی بهتر میدانید که افغانستان همواره بویژه طی پنجاه سال اخیر بنابر موقعیت ویژه جغرافیایی قربانی دسیسه های بین المللی، منطقه وی و جنگ سرد شده که متاسفانه کفاره آنرا مردم مظلوم و بید فاع کشور ما پرداخته اند، البته که تفصیل آن دراین مبحث نمیگنجد.

آنجه در رابطه به سوال شماست عرض باید کرد که در افغانستان حاکمیت امارت اسلامی یک سیستم دفاکتو ( de facto ) یا غیررسمی و منحصر بخودشان است که از لحاظ حقوق بین المللی مشروعیت ملی و بین النللی ندارد. کشورهای منطقه و جهان همین اکنون بخاطر بدست آوردن و حفظ منافع جیوپولیتیک و اقتصادی برای خود شان در مبارزه اند و افغانستان که نقطه وصل آسیای مرکزی و جنوبی است، در عدم موجودیت دولت ملی مقتدر و مردم سالار به جولانگاه قدرتهای جهانی و منطقه وی مبدل گردیده است. البته بعد از آغاز جنگ اوکرایین که هژمونی غرب و امریکا درهم کوبیده شده و جهان بطرف دو و یا چند قطبی به شدت در حال حرکت و تکوین است، بازهم کشور ما قربانی چنین توطه ها خواهد شد.

پرسش : ابتکار نشست کوپنهاگن ، و دیداربا آقای برنت را  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به عهده داشت . شما شرایط کاری و پروسه مدیریت این گردهمایی را چگونه ارزیابی مینماید ؟ 

پاسخ :  طوریکه در آغاز پیرامون شکوهمندی و برگزاری گردهمایی گفتم که کمیت وسیع سازمانها و نهادها بطورحضوری و یا با ارسال پیامها از فراخوان انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا پشتیبانی کردند. سازماندهی دقیق و رهبری کننده نشست درسطح عالی قرارداشت. پذیرایی از مهمانان در جریان و ختم گردهمایی، فضای مملو از صمیمیت و دوستی داخل تالار خاطرات مانده گاری برای هرشرکت کننده خواهد بود. در پایان به نماینده گی از سازمان اروپایی حزب آبادی افغانستان از دعوت و پذیرایی از حزب ما در کنفرانس از هیات رهبری انجمن حقوق دانان دراروپا سپاسگزاری نموده، و موفقیت های بیشتری برایشان آرزو میکنم.

ازشما رفیق دکترمحسن زاده گرامی یکبار دیگر اظهار سپاس نموده ، اینک چند عکس از جریان کنفرانس را با شما و خواننده گان خوش ذوق  تارنمای وزین بامـداد شریک میسازم .

رفیق زیارمل عزیز، از شما هم بخاطر این گفت وگو، و ارایه اطلاعات دست اول از گردهمایی کوپنهاگن سپاسگزارم .

 

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۲ـ ۰۸۱۱

Copyright ©bamdaad 2022