وداع با پیکر زنده یاد توریالی آمـو

 

مراسم وداع با پیکررفیق توریالی آمویکی از فعالین جنبش دادخواهی کشور، برادر زنده یاد ببرک کارمل رییس جمهور ج د ا ، و محمود بریالی ، به روزشنبه ۸ اکتوبر۲۰۲۲ میلادی در شهر دورتموند کشور المان راه اندازی شد.  

دراین محفل علاوه بربازمانده گان و اعضای خانواده ، نماینده گان احزاب سیاسی ، شخصیت های اجتماعی و همرزمان رفیق آمو نیزحضور بهم رسانیده بودند.

درمحفل یاد و قدردانی از شخصیت توریالی آمو سروده ایی از حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی توسط افریدون آمو پسرآن مرحومی به خوانش گرفته شد . در ادامه برنامه که توسط رفیق رومان بریالی فرزند برومند زنده یاد محمود بریالی گراننده گی میشد پیام های همدردی سازمانهای سیاسی  بخوانش گرفته شده وهمرزمان خاطرات شانرا درباره کارنامه های ستودنی او پیشکش کردند .

در این مراسم همدردی و وداع  از سوی حزب آبادی افغانستان رفیق ولی محمد زیارمل ، عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی ، رفیق احد شفیعی عضو کمیته اجراییه شورای اروپایی و مسوول کمیته حزبی المان  ح آ ا، رفقا حکیم کرنزی معاون کمیته حزبی المان ، اسد رهیاب از سابقه داران حزب و یکتعداد اعضای ح آ ا از کشورهای المان و هالند نیز شرکت نموده بودند.

رفیق اسد رهیاب یکی از فعالین سابقه دارحزب و جنبش دادخواهی کشورضمن یادآوری از خصایل نیکو، دانش ، مردمدوستی و مهربانی های رفیق آمو، خاطرات نیکوی دوران مبارزات مشترک با زنده یاد تورجان را حکایت نمود.

رفیق ولی محمد زیارمل  ضمن صحبت همه جانبه از کارکردهای پرثمر رفیق توریالی آمو با نیکی یاد نموده ، بر ضرورت اتحاد و همبستگی نیروهای دادخواه و وطنپرست کشور تاکید نموده ، آنرا نیازمبرم زمان و مرحله کنونی مبارزه دادخواهانه در کشور خواند .

 

رفیق زیارمل دراین جریان به خوانش پیام همدری پوهاند دکتر داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان عنوانی خانوده های سوگوارهاشمی ، کارمل، بریالی ، آمو و دامون، و رهروان جنبش داد خواهی کشور پرداخت.

در این محفل بانو انجیلا فاروق به نماینده گی ازخانواده های سوگوار از همدردی و حضور شرکت کننده گان ، پیام های همدردی رفقا و دوستان آن مرحومی از سراسر جهان سپاس و امتنان خود را ابراز نمود. مراسم با خوانش قطعه شعری حضرت مولانا توسط پسر آن مرحومی، و صرف غذا ساعت شش شام پیام یافت .

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۱ـ ۱۲۱۰

 Copyright ©bamdaad 2022