بروز پنجشنبه ۱۴میزان سال روان خورشیدی ، پیکرکاوه کارمل فرزند رفیق ببرک کارمل رییس جمهور ج د ا و منشی عمومی ح د خ ا  در شهرکوپنهاگن( دنمارک ) به خاک سپرده شد .

در مراسم خاکسپاری رفیق کاوه کارمل عضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان ، جمع کثیری از علاقمندان ، هواداران جنبش دادخواهی کشور، فرستاده گان احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی در اروپا در کنار اعضا و هیات رهبری شورای اروپایی حزب  آبادی افغانستان حضور بهم رسانیده بودند.

در ترکیب هیات عزادار حزب آبادی افغانستان شماری از اعضای کمیته مرکزی حزب ، رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی، دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده و ولی محد زیارمل معاونین شورای اروپایی حزب، اعضای کمیته اجراییه و مسوولین شعبات شورای اروپایی و فعالین حزب از کشورهای فنلند ، سویدن ، اتریش ، المان ،هالند و ... شرکت نموده بودند .

 رفقای حزب آبادی افغانستان ازجانب خود و از نام سازمانهای مربوطه شان با اهدای اکلیل های گل و اظهارغمشریکی با همسر و فرزندان رفیق کاوه ، اعضای خانواده رفیق کارمل بزرگ و سایر بازمانده گان همدردی شانرا به مناسبت این غم بزرگ  ح آ ا و جنبش دادخواهی کشور ابراز نمودند.

 

اینک عکس های از مراسم خاکسپاری رفیق کاوه کارمل پیشکش میشود:

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۱ـ ۰۸۱۰

  Copyright ©bamdaad 2022