پیامهای همدردی کمیته های حزبی حزب آبادی افغانستان در خارج از کشور به مناسبت مرگ رفیق کاوه کارمل عضو کمیته مرکزی ح آ ا

دراین ستون میخوانید :

ـ پیام همدردی کمیته کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش

ـ پیام تسلیت کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان در کشورهالند

ـ پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

ـ پیام تسلیت وهمدردی کمیته کشوری حزب آبادی افغانستان در ناروی

ـ پیام همدردی کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

پیام همدردی کمیته کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

با کمال درد و اندوه فراوان خبر وفات نابهنگام رفیق کاوه کارمل ، عضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان و فرزند رشید زنده یاد  ببرک کارمل رییس دولت ج د ا و منشی عمومی ح  د خ  ا را دریافت نمودیم . این خبر جانکاه مایه تاثر عمیق همه اعضای کمیته کشوری اتریش حزب گردید  و ما را در این غم بزرگ شریک ساخت .

رفیق کاوه کارمل که همه عمر خویش را در راه تحقق ارمانهای شریفانه مردم  و منافع علیای کشور سپری نمود ، از همان آوان جوانی لحظه ای از کار و پیکار ترقی خواهانه و داد جویانه دریغ نورزید و همه وقت خود را صرف بر آورده ساختن اهداف والای سیاسی و پیشرفت اجتماعی  بخاطر آسایش و بهزیستی انسان ، به ویژه زحمتکشان کشور ما و همه جهان نمود . او در سالهایی که مسوولیت رهبری شورای اروپایی ح آ ا را به عهده داشت با تمام نیرو در جهت مطرح شدن نهضت پیشرو مردم در حیات سیاسی کشور و بخاطر وحدت سیاسی و سازمانی طیف های متعدد نیروهای مترقی کشور تلاش همه جانبه نمود . همیاری و همکاری های رفیقانه او با سازمان کشوری ما همواره انگیزه آفرین و کارساز بوده است .

کمیته کشوری ما نبود فزیکی او را ضایعه بزرگ برای اعضا ی حزب آبادی افغانستان و همه هواداران جنبش های مترقی کشور دانسته ، یاد او و کارنامه هایش را گرامی میدارد . ما در این لحظات دشوار در کنار خانواده عزیز شان  ، به ویژه رفیق گرانقدر محبوبه کارمل ، وستوک کارمل ، اناهیتا صفدر ، لیدا کارمل ،‌ آرمان کارمل ، سلیمان کارمل ، و همه منسوبین شان قرار داریم و همدردی عمیق خود را ابراز می کنیم . کمیته حزبی ما همچنان تسلیت خود را به همه اعضای حزب آبادی افغانستان و هوادران جنبش دموکراتیک و ترقی خواهانه اظهار و به همه عزیزان صبر و شکیبایی آرزو میکند .

روان رفیق کاوه کارمل را شاد میخواهیم .

 

فاضل دلزاده

رییس کمیته کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

 

پیام تسلیت کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان در کشورهالند

 به نسبت وفات نابهنگام رفیق ارجمند کاوه کارمل !

 

با تاسف ودریغ که خبر وفات نابهنگام رفیق کاوه کارمل  پسر ارشد رفیق کارمل فقید را به نسبت مریضی ایکه عاید حال شان بود اطلاع گرفتیم  .

رفیق کاوه کارمل یک انسان مهذب وبا تقوا و صمیمی بوده و درجهت وحدت ، تفاهم  ومسامحه با جزایر جدا شده از بدنه حزب دموکراتیک تلاش پیگر مینمود. وفات شانرا یک ضایعه یی در ادامه مبارزات حزب آبادی افغانستان میدانیم .

 بدینوسیله  این غم بزرگ را به خانواده گرانقدر رفیق ببرک کارمل فقید ،  به رفیق محبوبه جان کارمل والده غمدیده و بزرگوار شان ، رفیق اناهیتا  کارمل  ،خانم  و فرزندانش، دوستان و رفقای همرزم تسلیت گفته ، ودراین غمسرا خویشتن را  شریک دانسته صبر وشکیبایی برایشان تمنا داریم .

روح شان شاد ویاد شان جاودان باد!

 

محمد سرور زهتاب

به نماینده گی از اعضای حزب  آبادی افغانستان در کشور هالند

 

 

پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت محترم رفیق کاوه کارمل

با درد عمیق اگاهی حاصل نمودیم که محترم رفیق کاوه کارمل فرزند رفیق ببرک کارمل فقید ،رییس اسبق شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ویکی از پیروان راه رفیق کارمل فقید داعی اجل را لبیک گفت۔

نبود ایشان یک ضایعه بس بزرگ برای جنبش مترقی کشور ومخصوصاْ، رفقای اروپایی حزب آبادی افغانستان ونیروهای مترقی میباشد۔

کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان رحلت ایشان را برای محترمه محبوبه جان کارمل، رفیق وستوک کارمل و تمامی فامیل های ایشان تسلیت گفته وخویش را در این غم جانکاه فامیل محترم رفیق کارمل فقید ورهروان شان شریک میدانند۔

 

 

پیام تسلیت و همدردی کمیته کشوری حزب آبادی افغانستان در ناروی

 

 با درد و دریغ که رفیق کاوه کارمل ، عضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان و رییس پیشین شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان زود ازجمع ما رخت سفر بربست و به جاویدانگی پیوست.

 روحش شاد و یادش گرامی باد !

 مرگ رفیق کاوه کارمل این یادگار گرانبهای رفیق ببرک کارمل منشی عمومی ح د خ ا و رییس جمهور ج د ا  ما را داغدار ساخت . او رفیق مهربان و پرتلاش بوده و در بین رفقا از محبوبیت فراوان برخوردار بود.

کمیته کشوری حزب آبادی افغانستان در ناروی ضمن حمایت از پیام صمیمانه هیات رهبری حزب آبادی افغانستان ، از همه رفقا تقاضا مینماید تا به درخواست رهبری حزب محبوب ما پاسخ مثبت داده صفوف شانرا منظم تر و تلاش های دادخواهانه شانرا گسترده تر سازند.

نسبت این ضایعه جبران ناپذیر مراتب همدردی و غمشریکی خود را با مادرمهربان رفیق محبوبه جان کارمل ، همسر و فرزندان رفیق کاوه ، خانواده های سوگوار کارمل ، بریالی ، هاشمی ، آمو و دامون ، هیات رهبری حزب آبادی افغانستان و نیروهای ترقیخواه کشور ابراز میداریم .

 

سید افضل بهار

رییس کمیته کشوری حزب آبادی افغانستان در ناروی

 

 

پیام همدردی کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف اطلاع یافتیم رفیق کاوه کارمل بنا بر مریضی عاید حال شان نا به هنگام درگذشت. اودر طول زنده گی در خط مبارزین راه عدالت اجتماعی خوشبختی و سعادت انسان زحمتکش همرزم و همراه باقی ماند۰ او با تقوا و پرهیز گار زنده گی کرد وبا افتخار سر به بالین مرگ گذاشت و خدا حافظی ابدی کرد۰

این غم و اندوه دردناک را به مادر مهربان وداغدیده ، به وستوک برادر، اناهیتا خواهر، وهمسر شان تسلیت گفته و صبر تمنا داریم۰

روحش شاد و خاطره اش گرامی باد !

لطیف زی  

مسوول کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۴ـ ۰۳۱۰

 Copyright ©bamdaad 2022