حزب آبادی افغانستان:

پیام تسلیت و گرامیداشت از زنده گی و مبارزه رفیق کاوه کارمل

 

رفقا و دوستان ،

با اندوه فراوان  امروز خبرتکان دهنده مرگ زودرس رفیق کاوه کارمل ،  فرزند اگاه و پرتلاش زنده یاد ببرک کارمل رییس جمهور ج د ا و منشی عمومی ح د خ ا را بدست آوردیم و در نبود فزیکی اوسخت متا ثر و سوگوار شدیم . روحش شاد و یادش گرامی باد !

رفیق کاوه کارمل که از نوجوانی سرنوشت خود را با آرمانهای شریفانه مردم ، به ویژه صلح ، دموکراسی ، پیشرفت و عدالت اجتماعی ، و دفاع از منافع زحمتکشان کشور و جهان گره زده بود ، در سالهای پسین منحیث عضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان و رییس شورای اروپایی آن تلاش های زیادی را برای تشکل مجدد نهضت مترقی کشور ،  تطبیق اصول مرامی حزب آبادی افغاتسان ، وحدت و نزدیکی همه  نیروهای وطنپرست و دادخواه کشور بخرچ داد. باور و وفا داری او به  آرمانهای انسانی رفیق کارمل و میراث بزرگ جنبش رهایبخش کشور باعث گردید که او در بین رفقا و دوستان از احترام و اعتبار ویژه‌ای برخوردار گردد. برای من خاطرات و کارنامه های درخشان رفیق کاوه کارمل در دوره های تحصیل و مبارزه مشترک سیاسی و سازمانی مان همواره فراموش ناشدنی و انگیزه آفرین بوده و خواهد بود .

دراین لحظات دردبارناشی از مرگ نابهنگام رفیق کاوه کارمل عضو کمیته مرکزی حزب ما ،  از همه اعضای حزب  می طلبم تا با هوشیاری سیاسی ، استواری ، تعقل و درک شرایط موجود در راه تحکیم صفوف  و تحقق اصول و آرمانهای شریفانه و مردمی حزب آنچنانیکه رفیق فقید کاوه کارمل  آرزو داشت متحدانه عمل نموده و در راه پیوند و همکاری با سایر نیروهای دادخواه و میهن پرست کشور تلاش نمایند.

از طرف خود و از نام هیات رهبری حزب آبادی افغانستان مراتب همدردی و غمشریکی خود را  به بانوی گرانقدر و مادر مهربان رفیق محبوبه کارمل ، وستوک کارمل ، اناهیتا صفدر، لیدا کارمل ، آرمان کارمل ، سلیمان کارمل ، خانواده های سوگوار کارمل ، بریالی ، هاشمی ، آمو ، دامون  ، همه اعضای حزب آبادی افغانستان و رهروان جنبش دادخواهی کشور ابراز نموده ، به همه عزیزان و وابستگان صبر و شکیبایی آرزو میکنم .

 

پوهاند دکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۷ـ ۰۲۱۰

 Copyright ©bamdaad 2022