بدون توجه به نتیجه انتخابات، اتحادیه های بزرگ ایتالیا مطالبات خود را مطرح میکنند و برای تظاهرات بسیج میشوند!

 الکس فاوالی


آنها تا جایی که امکان دارد از تبلیغات و مبارزات انتخاباتی دوری می کنند.
آنچه در ابتدا ممکن است به نظر یک اقدام اعتراضی از سوی اتحادیه ها بیاید، ممکن است به یک حرکت سیاسی هوشمندانه تبدیل شود.

با توجه به اینکه اگرچه محتوای خواسته های آنها به ندرت با برنامه های احزاب مربوطه همپوشانی دارد، آنها به زودی باید با یک دولت جدید پای میز مذاکره و مبارزه صنفی بنشینند.
و نبودن یک چپ قوی در صحنه مبارزه واقعی سیاسی، بسیاری از کارگران احتمالاً به Fratelli d’Italia  فاشیست جورجیا ملونی رای خواهند داد. براساس محاسبات سیاسی اتحادیه‌ های کارگری، احتمالاً با عدم موضع‌ گیری آنها، آزادی عمل اتحادیه ها برای مذاکره با دولت جدید افزایش می ‌یابد.
درهمان زمان، سه فدراسیون بزرگ اتحادیه‌ های کارگری CGIL، CISL  و UIL بدون توجه به نتیجه انتخابات این یکشنبه *، از برگزاری تجمعات در ۸ و ۹ اکتوبر در «میادین» بزرگ کشور خبر دادند.
هدف از این کارجلب توجه دولت تازه منتخب به نگرانی های جدی و حیاتی ایتالوی هاست.
با توجه به شرایط بحرانی کنونی، حتا شکست انتخاباتی جناح راست نیز نباید باعث شادی شود.
« درباره مواضع ما می ‌توان با همه مذاکره کرد.»
مایوریتزیو لندینی، دبیر کل سازمان جبهه چپ گرایان CGIL، روز چهارشنبه در مصاحبه ای برای برنامه سیاسی «آگورا» گفت: ما از موضع و خواسته هایمان منحرف نمی شویم.
لندینی تاکید کرد که مطالبات مربوط به «مشکلات جدید» نیست، بلکه علایم پیشرفته بیماری یک سیاست نادرست است. اتحادیه ها خواستار «بازگرداندن ارزش به کار» هستند، به همین دلیل است که افزایش فوری دستمزد اولویت اصلی CGIL است.
به گفته لندینی، همه اتحادیه های اروپایی باید طی چند سال آینده متحد شوند تا برای افزایش دستمزد در سطح اتحادیه ها مبارزه کنند. با توجه به بازار داخلی اتحادیه اروپا، تنها فضای محدودی برای مانور در سطح ملی وجود دارد.
CISL، از سوی دیگر، یک برنامه دوازده ماده ای دارد که تنها در جزییات با خواسته های سایر اتحادیه ها متفاوت است: علاوه بر بسته کمکی برای شهروندان، خانواده ها و شرکت ها (برای تامین مشاغل موجود) که قرار است به سرعت اجرا شود، نوسازی سریع زیرساخت انرژی مورد نیاز است که باید با مالیات بر سود تامین مالی شود. سقف انرژی برای خانوارهای خصوصی و حداقل مالیات برای شرکت های چند ملیتی نیز باید در اسرع وقت اجرایی شود. علاوه براین، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مختلف برای مصرف کننده گان قراراست به طورموقت کاهش یابد.
دربلند مدت، CGIL، CISL و UIL اصلاح مالیات و حقوق بازنشسته گی، « لغو بیکاری و فقر مستمر در بخشی از جامعه » و سرمایه گذاری عمیق در انرژی های تجدید پذیر را هدف دارند.
حضور زنان و جوانان در بازارکار نیز باید ترویج شود. برای این منظور، اصلاحاتی در نظرگرفته شده است که نه تنها ایمنی فیزیکی در محل کار را تضمین کند ( فقط در سال ۲۰۲۲ ترسایی ایتالیا در حال حاضر ۶۰۰ مرگ ناشی از کار را ثبت کرده است ) بلکه امنیت قراردادها را نیز تضمین می کند.
اتحادیه‌ ها علیرغم بی ‌طرفی خود اعلام‌ شده، موضع روشنی در مورد اصلاحات مالیاتی اتخاذ می ‌کنند و درمخالفت با وضع مالیات ثابت « غیرقانونی »  و تغییر کلی در قانون اساسی متحد هستند. ( دو نکته که در برنامه اقتصادی برندگان احتمالی انتخابات Fratelli d’Italia جایگاهی مرکزی را اشغال کرده‌اند).
اگر ملونی واقعاً روز یکشنبه نخست وزیر ایتالیا شود، دولت او باید روی مقاومت قاطع اتحادیه های کارگری حساب کند. دربهترین حالت، این می ‌تواند تاثیر عمده‌ای بر سیاست‌ های کاری آنها داشته باشد، اما حداقل به آنها یادآوری می ‌شود که اتحادیه‌ ها بخش اساسی یک دموکراسی کارآمد باقی می ‌مانند.
درهرصورت، به نظرمی رسد اتحادیه های کارگری نسبت به بسیاری از سیاستمدارانی که در حال حاضر مست از کمپاین انتخاباتی هستند، از وضعیت متزلزل دموکراسی ایتالیا آگاه ترند.
لندینی روز چهارشنبه گفت: «این یک لحظه پویا است که در آن همه چیز تغییر می کند.» او بزرگترین تهدید را در شکاف جدی بین دنیای کار و سیاست می بیند. این را از مشارکت بسیار کم رای دهنده گان به راحتی می توان فهمید
ما باید دربازیابی اتحاد وهمبستگی در دنیای کارموفق شویم. لندینی می‌گوید: « این لحظه ایست که بالاخره باید دوباره به حرف‌ های کارگران گوش کنیم ».

 

* در انتخابات ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲ ترسایی جناح راست به اکثریت آرا دست یافته و قرار ارقام نشر شده حزب راستگرای فراتلی دی ایتالیا ( FdI) به رهبری ملونی جورجیا ۲۶٪ ، حزب سوسیال دموکرات ( PD ) بیش از ۱۹ در صد ، جنبش ۵ ستاره  نزدیک به ۱۷ در صد ، لیگا به رهبری سالوینی ۸٪ و فورسه ایتالیا به رهبری برلسکونی ۸ ٪ آرا را بدست آورده اند.ـ بامداد

** حزب چپ اروپا با نشر بیانیه ایی در باره انتخابات روز یکشنبه ایتالیا نوشت : « ...رای به راست افراطی قطعاً همچنین بیان اعتراض به سیاست مسلط نیولیبرالی است که به وضعیت اجتماعی دراماتیک کنونی منجر شد. اما میدانیم که راست افراطی از کارگران و کسانی که در خط مقدم بحران های نوظهورهستند محافظت نمیکند. فراموش نکنیم که این یک حزب پسا فاشیست مورد حمایت جامعه تجاریست که به تاریخ طولانی جدایی از طبقه کارگر و تهدید حقوق اولیه بشر ادامه خواهد داد.» ـ بامداد

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۲ـ ۲۶۰۹

Copyright ©bamdaad 2022