بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری درباره اول سپتامبر،

روز اقدام سندیکاهای کارگری برای صلح

 

 

امروز تلاش امپریالیست‌ها برای ظاهر شدن به ‌عنوان مدافعان حقوق بین‌الملل و حقوق بشر آشکارا ریاکارانه است و نمی ‌توانند نقش کثیف خود را در رویدادهای بین ‌المللی پنهان کنند. صلح جهانی را نمی ‌توان با نظامی‌ کردن یا پشتیبانی از انواع ایدیولوژی‌های ناسیونالیستی و فاشیستی راست افراطی محافظت کرد. صلح جهانی نمی ‌تواند مبتنی بر تحریم و جنگ اقتصادی باشد.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری روز اول سپتامبر (۱۰ سنبله)، سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم با حمله المان نازی به پولند را روز مهم مبارزه سندیکاهای کارگری برای صلح مقرر کرده است.

روز اول سپتامبر، روز بزرگداشت و احترام به میلیون‌ها قربانی جنایات نازی‌ها و فاشیست‌های جنگ جهانی دوم است، و همچنین روز بزرگداشت همه قربانیان جنگ‌های امپریالیستی و همه کسانی است که برای تضادهای امپریالیستی، افراط‌ های ناسیونالیستی و اشتهای سیری ‌ناپذیر سرمایه ‌داری برای توسعه و سود بیشتر برای سرمایه و انحصارهای چند ملیتی جان خود را از دست دادند.

درگیری بین ایالات متحد امریکا، ناتو و اتحادیه اروپا با روسیه، تهاجم روسیه به اوکرایین و جنگ امپریالیستی که شش ماه است ادامه دارد و رویارویی ایالات متحده امریکا  و چین و تشدید خطرها و تهدیدهای عظیم برای مردم و حق آن‌ها برای زنده گی در صلح  نشان می ‌دهد که امسال روز جهانی اقدام [برای صلح] اهمیت ویژه‌ای کسب می‌ کند.

جهان با مرحله تشدید تضادهای سیاسی، اقتصادی و نظامی برای کنترول و بهره ‌برداری از منابع اقتصادی سیاره ما مواجه است. خلق‌ها هزینه تضاد امپریالیستی را با مرگ، پناهنده گی و وخامت شرایط زنده گی و کار خود می ‌پردازند.

ایتلاف امپریالیستی ناتو تحت مسوولیت ایالات متحده امریکا و متحدان اروپایی آن در حال تقویت است و با تصمیم استراتیژیک جدید در اجلاس اخیر مادرید، تهاجم خود را تشدید می ‌کند و در سراسر کره زمین گسترش می ‌دهد.

تشدید مبارزه علیه ناتو و هر ایتلاف امپریالیستی اهمیت زیادی پیدا می ‌کند و این یک امر ضروری برای خلق ‌هاست.

بهانه‌هایی که [ناتو] در مورد به‌ اصطلاح درگیری بین نیروهای «دموکراسی» و «اقتدارگرایی» به کار می ‌بَرَد، با تجربه خلق ‌ها، جنگ‌ ها و مداخله‌ها در یوگوسلاویا، فلسطین، لبنان، لیبیا، سوریه و بسیاری مناطق دیگر که باعث از دست رفتن جان‌ های بیشمار، میلیون‌ها پناهنده و آواره شده و کل مردم را در ویرانی و بدبختی فرو برده است، رد می ‌شوند.

امروز تلاش امپریالیست‌ها برای ظاهر شدن به ‌عنوان مدافعان حقوق بین‌الملل و حقوق بشر آشکارا ریاکارانه است و نمی ‌توانند نقش کثیف خود را در رویدادهای بین‌المللی پنهان کنند.

صلح جهانی را نمی ‌توان با نظامی‌ کردن یا پشتیبانی از انواع ایدیولوژی‌های ناسیونالیستی و فاشیستی راست افراطی محافظت کرد. صلح جهانی نمی ‌تواند مبتنی بر تحریم و جنگ اقتصادی باشد. کسانی که اصولاً از حق خلق‌ها برای زنده گی در صلح دفاع می ‌کنند، برای از بین بردن علل جنگ‌های امپریالیستی، خروج از ناتو و برچیدن آن و همه ایتلاف ‌های نظامی، نابودی سلاح‌ های هسته‌ای و احترام به استقلال و حاکمیت همه کشورها مبارزه می‌ کنند.

جنگ در اوکرایین، بحران سرمایه ‌داری را که بار دیگر سعی می ‌کنند بر دوش کارگران و اقشار مردمی بیفتد، عمیق ‌تر می ‌کند.

بیکاری و تورم بیرحمانه در شرایطی که دستمزد‌ها نه‌ تنها راکد مانده، بلکه به بهانه همه‌ گیری و بحران در بسیاری از موارد کاهش می ‌یابد، استانداردهای زنده گی کارگران را تضعیف می ‌کند.

به مناسبت اول سپتامبر، روز جهانی اقدام سندیکاهای کارگری برای صلح، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ازهمه سندیکاهای طبقاتی می ‌خواهد که اقدام‌ ها و بسیج ضدجنگ و ضدامپریالیستی را در دفاع از صلح و همکاری مردم، علیه مداخلات امپریالیست ‌ها، نظامی ‌گری و نظامی‌ سازی روابط بین‌المللی، علیه شیوه‌ های امپریالیستی تحریم‌ها، محاصره‌ها و جنگ‌ های اقتصادی، برای انحلال ناتو و همه ایتلاف‌ های نظامی، برای نابودی کامل سلاح ‌های هسته‌ای، برای احترام به استقلال و حاکمیت همه کشورها و برای حق هرخلقی در تصمیم‌ گیری برای آینده خود و مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی خود، برای حق هر خلقی در تصمیم‌ گیری برای آینده خود در برابر استثمار سرمایه‌ داری و عدالت اجتماعی سازمان ‌دهی کنند.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از همه کارگران می ‌خواهد که تا حد امکان خود را سازمان ‌دهی کنند، به سندیکاهای طبقاتی بپیوندند، آن ‌ها را حمایت و تقویت کنند تا مبارزات آن‌ها تعیین‌کننده ‌تر و مؤثرتر باشد. ما تنها از طریق مبارزات توده‌ای سازمان ‌یافته می ‌توانیم نظام جهانی استثمار را که توسط سرمایه‌ های مالی بین‌المللی و نیروهای امپریالیستی و پیوند های مسیر دیگری از توسعه جهانی هدایت می ‌شود، سرنگون کنیم.

برای راهی که در خدمت کارگران و مردم باشد، نه در خدمت منافع امپریالیست‌ها و انحصارهای تجاری.

برای جهانی بدون جنگ و مداخلات امپریالیستی، بدون استثمار انسان از انسان. / صدای مردم 

 

دبیرخانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۲ـ ۳۱۰۸

Copyright ©bamdaad 2022