ایسکی تاریخ اوزلمیده

 

یوق شُبـهه، بویوکلر نـَسَـبـیـدن بـولـه مـیـز،

تاریخ بوییچـه شـان وشـکـوه دن توله مـیز.

نِی بـولدی بـو گـون ای اولوسـیم،باشیمیزه !

شهـزاده ایـرور باشـقـه لر و بـیز کولـه مـیز.

نـور نـامـه کـبـی بـویـنـیـمیـزه تاریـخ آسـیــب،

بیـلمه ی،اوقیمه ی،توغریسـی ینگلیش یوله میز.

بـاتـیـرلیـگیـمـیز یـات قــولیـده بــولـدی گــرو ،

یاو لر یشـه سیـن دیـب اوروشیب بیز اوله میز.

دشمن کـبـی میـز بـیر بـیـریـمـیز بیرله،

بیراق: پشتـون گه (ورور)، هـزاره بیرلـن بـُولـه مـیز

. یورتـیـم باغیده شـو بـاغـبان بـولـسه،

بیلیـنگ! کوکلم دن اوزاق کُوز چـیچکی دیک سوله میز.

بار می باشـیمیزده عـقـلـیمیز ،

ای اولو سـیم! دوستلرنی تـیپـیب دشمن ایله قول قوله میز .

 

(داکترسلام اثم)

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۲ـ ۰۶۰۸

Copyright ©bamdaad 2022