به بهانه زاد روز شاعر و آزادیخواه سترگ، رابندرات تاگور

 میر عبدالواحد سادات

رابیندرانات تاگور آزادی خواه بزرگ ، نویسنده سترگ ادبیات مدرن هندوستان و در مقیاس جهان ، شاعر بزرگ و رومان ‌نویسی ، فیلسوف ، موسیقیدان ، دریافت كننده دوكتوراى افتخارى اكسفورد

و نخستین شخصیت از قاره آسیا است كه برنده جایزه نوبل گردیده است .

اندیشه او بر بسیاری از بنیانگذاران هند مستقل و آزادیخوهان همانند نهرو ، مولانا عبدالكلام آزاد ، خان عبدالغفار خان ... بشمول گاندى تاثیر فراوان گذاشت و شخصاْ الهام بخش بسیاری از انقلابیون و مبارزان راه آزادی و ترقى بود . همو بود كه گاندى را به لقب میاتما ( روح بزرگ ) مسما نمود و یکی از عوامل تأثیرگذار در پیروزی گاندی شناخته مى شود .

هندیان از روی علاقه ‌ای که به تاگور داشتند به او لقب گوردیو «Gurdew» ( پیشوا ) داده اند .

تاگور براى گاندی احترام زیاد داشت واو را به «میاتما» یا روح بزرگ، ملقب ساخت . اما در مقابل نظرات گاندى همیشه اندیشه هاى خود داشت و از آن دفاع میكرد . چنانچه مى گفت :

با تمام احترامی که به میماتما داروم، حق فردی خود می پنداروم که به عنوان مخاطب، معترض باشم، و از بیخ وبُن با بعضى نظریات شان مخالفت کنم ،  زیرا پناهگاه من « ملت» نه، بل « بشریت » است. «بشریت » مجموعه یی از کُل هستی است، تنها ایستادن برسکوی اندیشه  ملی، نیازما را به حیث انسان جهانی بر آورده نمی سازد.

و اساس آئین اش را بر آموزش های اخلاقی نهاد.او بر خلاف گاندی، حل مشکلات هند را فقط در تغییر هیات حاکمی نمی ‌دید و خاطر نشان میساخت :

« ...مشکل اصلی ما حکومت و حاکم نیست. اگر می‌ توانی فرهنگ مردم را دگرگون کن !». بر پایه همین نظریه تا توانست در شهرهای مختلف هند، مدرسه و دانشگاه ساخت .

شاید به همین دلیل میگویند :

«  امروز هند بیش از آنکه وامدار استقلال ‌طلبی گاندی باشد، بر سفره آینده ‌نگری تاگور نشسته است».

در نوشته‌ا ی که برخی‌ها آن را زنده گی نامی و برخی دیگر وصیت نامی ‌اش می ‌دانند، درباره خودش چنین می ‌گوید:

« شناخت واقعی خود آسان نیست... نه فیلسوف هستم و نه رهبر... کسانی هستند که پیامبران سپیدی و مظهر پاکی بوده‌اند... قلب خود را میان گل، خاک و علف و در میان درختان... خالی کردم... آنانی که در قلب خاک آشیان گرفته ‌اند، کسانی ‌اند که خاک را شکل داده ‌اند، راه رفتن را بار اول بر خاک فرا گرفتند و در فرجام، سرهای خود را بر خاک می ‌نهند و می ‌آرامند... من دوست آنانم... من شاعروم .»

سرود های ملی هند و بنگله دیش ، از اشعار ناگوار انتخاب شده است .

رابیندرانات تاگور شاعر بزرگ شرق و شخصیت فرهنگی و عرفانی محبوب شرقیان به زبان های هندی و بنگالی شعر می ‌سرود و اشعار خود را به انگلیسی نیز برگردان می نمود .

اشعاری نغز او در زبان و ادبیات شبه قاره هند انقلاب پدیدآورد. به ویژه اشعار معروف به گیتانجالی که به زبان‌های بسیاری ترجمی شده‌است. تاگور بخاطر همین اشعار در سال ( ۱۹۱۳م ) جایزه نوبل را در ادبیات دریافت کرد.

خوشبختانه تعداد از آثار تاگور بشمول کتاب پر شهرت گیتانجالی به زبان دری برگردان گردیده است . در افغانستان و در بین افغانان شهرت تاگور با داستان معروف «  کابلی والا » پیوند خورده است .

منحیث حسن ختام سخنان ازاین بزرگمرد و شاعر همی زمانه ها متذكر میشوم :

 

 - زرتشت به وسیله فلسفه خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت.

 - امید ، نان روزانه آدمی است.

-  سعادت حقیقی را در عشق جست وجو کنید.

 -  آن که نهالی غرس کند . با این که می داند هرگز در پناه سایه آن نخواهد آرومید دست کم به پویشی در فهم فلسفه حیات کوشیده است.

-  آن که از قضاوت می ترسد ، از عدالت نیز ترسیده است .

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۲ـ ۱۰۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2022