حلـول عیـد را گـرامی میـداریم

 

مردم مظلوم  افغانستان در احوال ناگوار ، ناهنجار و شرایط تحمیلی  فقر گسترده ( بالاتر از نود فیصد در مرز فقر) ماه مبارک روزه را سپری نموده اند . درحالیکه افغانستان درآستانه فاجعه بشری و سقوط اقتصادی قرار دارد و مردم مستضعف با مصایب بزرگ مواجه می باشند، فصل جدید تداوم  جنایات هولناک علیه بشریت مجموع کشور را آماج قرارداده و قاتلان ددمنش و مدعیان کاذب دین اسلام با خون مظلوم ترین خلق خدا « افطار » نمودند.

تروریستان شریر شرارت پیشه بین المللی اهالی بیگناه ملکی و پیروان مذاهب مختلف را از حق حیات محروم و خون و جنایت را بر خانواده ها مستولی ساخته اند.

انچه جنایت کاران و قاتلان در مراکز مذهبی و تعلیمی در دشت برچی ، کندز ، مزارشریف ، خانقاه دارالمان ، خوست ،ِ کنرها و انفجار دریک بس در کابل انجام داده و باعث هلاکت زنان و کودکان ما گردیده اند ، تداوم همان جنایات سال‌ های قبل است که براساس تمام معیارهای مندرج در قانون جزا و میثاق های بین المللی بحیث:  

جنابت علیه بشریت و جنایت جنگی و ضد بشری و نسل کشی تعریف گردیده است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا درحالی که مراتب نفرت و انزجار شدید خود را به عاملان ، قاتلان و حامیان شان ابراز میدارد ، خواهان بررسی این حوادث خونین توسط هیات خاص سازمان ملل متحد می باشد و خواهان حضور څارنوال موظف محکمه جزایی بین المللی ( ICC ) در افغانستان

است.

اظهرمن الشمس است که خلای بزرگ حقوقی ، بحران مشروعیت ، فقدان حاکمیت قانون و ناکامی طالبان در تشکیل دولت مشروع  و وسیع الابنیاد وهمچنان تقدیس از انتحاری ها ،  فخر بر حوادث خونبار گذشته زیر نام « استشهادی » و حضور متهمان شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد بحیث مسوولان ارگان‌های امنیتی،  زمینه ساز وقوع جنایات خونین در کشور می باشد.

با وجودیکه  :« محرم صد شرف دارد ازین عیدی که ما داریم »حلول عید را گرامی میداریم و از « انقلاب امید » پاسداری می نماییم که از قدیم گفته اند:

عمر ظالم کوتاه و پایان شب سیاه سپید است.

 

با حرمت،

شورای رهبری انجمن

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۲ـ ۰۴۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2022