سازمان ملل متحد و فاجعه افغانستان

بمناسبت  ۷۶ مین سالروز تأسیس سازمان ملل متحد

 

جلالتمآب انتونیو گوتیرش، سرمنشى سازمان ملل متحد در ۲۱ سپتمبر سالجارى در هفتادوششمین مجمع عمومی این سازمان در خطاب به رهبران جهان گفت که :

« در مقابل بزرگترین بحران عصر کنونی "بیدار" شوند ! »

و افزود:

« جهان ما هیچ زمانی به این حد تهدید و منقسم نشده بود ! »

شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت ( ٢٤ ) اکتوبر و هفتاد و ششمين سالروز تآسیس سازمان ملل متحد ، مبرمترين موارد مربوط بسرنوشت افغانستان به عنوان تبجيل شايسته ازين روز مطرح مينمايد .

در حاليکه هشدارباش ! و بيدار باش !

عاليترين مقام سازمان ملل متحد به رهبران جهان را بسيار مبرم و بموقع ميداند .

با مراجعه و خطاب به جلالتمآب سرمنشى سازمان ملل متحد در رابطه فاجعه بزرگ در افغانستان :

بيدار باش ! و هشدار باش !

مطرح و مصرانه و با تاکيد از سازمان ملل متحد تقاضا مينمايد تا قبل از سقوط کامل اقتصادى افغانستان که عواقب هولناک آن براى منطقه و جهان مبرهن است ، متکى بر مسووليت و صلاحيت آن سازمان تصاميم جدى اتخاذ و مسيرهاى مطلوب تحقق  آنرا مشخص فرمايند .

افغانستان طى سالهاى اخيربا بيشتر از ده آفت بزرگ مواجه بود ، بعد از سقوط نظام سياسى قبلى در پانزدهم اگست با خلاى بزرگ حقوقى و بحران کلان مشروعيت ملى و بين المللى نيز قرار گرفته است .

فقر گسترده که دامنگير بيشتر از نود فيصد مردم افغانستان مى باشد در احوال شيوع گسترده وايروس کرونا و کمبود امکانات صحى دمار از روزگار مردم مظلوم که عواقب جنگ تحميلى بيشتر از چهار دهه را متحمل ميگردند ، بيرون کرده است .

انجمن از جدا ساختن کمک هاى اقتصادى و بشر دوستانه از معضله برسميت شناختن حکومت طالبان استقبال مينمايد و خواهان گسترش آن مى باشد . بدون شک مردم از سازمان ملل متحد توقع دارند تا حداکثر شفافيت در اين پروسه مرعى گردد ، دراين ارتباط تداوم کار دفتر يونوما در افغانستان مورد استقبال مى باشد .

همزمان با پروسه کمک ها، عطف توجه به بيجا شده گان و مهاجران افغان که روز تا روز دامنه آن گسترش ميآبد ، از اهميت استثنايى برخوردار است . ضرور است تا اين واقعيت که کتگورى هاى مختلف مردم و منجمله قضات و ځارنوالان و منسوبان قواى مسلح دولت قبلى کماکان در معرض تهديد قراردارند و حيات شان با خطرات جدى مواجه مى باشد .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از سازمان ملل متحد مجدانه تقاضا مينمايد تا شروط برسميت شناختن حکومت طالبان بر وفق منشور سازمان ملل متحد و معيارعالى قبول شده حقوق بين المللى تعريف گردد و الزام حتمى به احکام منشور ملل متحد و تعهد به مندرجات ميثاق هاى قبول شده بين المللى که افغانستان به آن الحاق نموده است بشمول اعلاميه جهانى حقوق بشر ، بايد رکن اصلى اين شروط باشد ، تا مردم افغانستان اطمينان پيدا نمايند که حقوق و آزادي هاى شان وجه المصالحه دسايس الحيل قدرت هاى بين المللى قرار نميگرد .

با فروکش نمودن جنگ و توقف آن بازار تابوت فروشان کساد گرديده است که مايه خوشنودى مااست و اما :

متاسفانه تا رسيدن افغانستان به صلح واقعى و پايدار فرسخ ها فاصله وجود دارد . بدون احترام به اراده مردم و حق حاکميت ملى که بطور انحصارى و بر طبق تمام موازين حقوقى بمردم تعلق دارد و تمکين به قانون و سيادت و حاکميت ان صحبت از نظام دولتى و استقرار صلح واقعى يک سراب مى باشد .

متوقع هستيم تا سازمان ملل متحد و جلالتمآب سرمنشى آن سازمان که مسووليت اخلاقى شان در قبال مردم افغانستان اظهرمن الشمس است ، خواست و اراده مردم ما را احترام و بخاطر اعمال حق حاکميت ملى و حق گذار افغانستان بشاهراه صلح واقعى مساعى جميله شانرا مبذول فرمايند .

با حرمت

 

شوراى رهبرى انجمن

ميرعبدالواحد سادات ، رييس انجمن

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۶۱۰

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2021