آنـه تیــل

آنه تیــل بیلگن کیـشی نینـــگ عزتین قیلگیم کیلور

آنه تیل نی آغزیدین آلتــــــــین بیریب آلگـــیم کیلور

آنه گـــــــــــه بؤلسه محـبت ، آنه تیلده سؤزله شر

سؤزلگن هر بیر کیشی نینـگ حرمتین قیلگیم کیلور

آنه تیل قنچه چوچیک سین هر سؤزینگده بالی بار

سؤزلرینگنی توتیا دیـــــک کؤزیمگه سؤرتگیم کیلور

کیم که یازســه آنه تیلده بیر قطار شیرین سؤزین

قلمین کؤزیمگه سؤرتیـــــب قوللرین اؤپگیم کیلور

قیسی ایل که آنه تیل گه بیـــــــرسه کتته اعتبار

یؤرتنی کعبه دن آرتیق زیارت قیلـــــــــــگیم کیلور

بابا و اجداد لرین برچــــــــــــه میراثین سقله گن

اؤشه ایل آلدیگه مین باشـــیم بیلن بارگیم کیلور

برچه اؤتمیش بارلیغیدین کؤرکم قؤریلگن اولکه گه

تا تریکمن اوشه یؤرتــــــــده عمرباد قالگیم کیلور

آنه تیل سین بیزگــــــــــه هردایم اولؤغ ذاتدین اولؤغ

شو سببدن اینگ یخشی کوینی سینگه یازگیم کیلور

(داکتر عزیز  فاریابی )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۵/ ۲۱ـ ۲۵۱۰

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2021