ماهنامه حقیقت زمان ـ ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان...

 

 

شماره سوم ، سال نهم  « ماهنامه حقیقت زمان ـ ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان » با مطالب ارزشمند سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به نشر رسید.

در این شماره از جمله میخوانیم :

ـ کنگره دوم حزب آبادی افغانستان و خواست های برحق امروز ما ،

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش ، رییس حزب آبادی افغانستان

ـ دفاع مستقلانه مستلزم هماّهنگی ها و همکاری ها ، سرمقاله

ـ مفهوم برخورد سیاسی حزب آبادی افغانستان با مسایل ، میر محمد صادق روزبه

ـ دسیاسی ژوند هنداره ، سالارزی

ـ محیط زیست و مسوولیت های ما،

ـ پیام ها و اعلامیه های رسمی حزب آبادی افغانستان

ـ روزمادر، شعر و مسایل فرهنگی ....

علاقمندان میتوانند « ماهنامه حقیقت زمان ـ ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان »  را از دفتر مرکزی حزب درشهر کابل ، دفاتر حزب آبادی افغانستان در ولایات ، و غرفه فروش کتاب و روزنامه های موسسه بیهقی  بدست آورند.

اعضا و سازمانهای حزبی درخارج ازکشور وعلاقمندان  این نشریه مردمی و دادخواه  میتوانند فایل پی دی اف آنرا از نشانی زیر بدست آورند:

https://www.facebook.com/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-866857253666380/

علاوتاْ دوستان میتوانند دیدگاه ها و پیشنهادهای شانرا از طریق آدرس نشرشده با ما شریک سازند .

( بـامداد )

 

 

بامداد ـ  ۲/ ۲۱ـ ۰۷۰۷

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2021