دیاسپـورا و صلـح

 

متن سخنرانی رفیق واحـد سادات  رییس انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا ، درکنفرانس بین المللى « دیاسپورا و صلح »

 

 

با سلام و احترام ،

سپاس از گرداننده گان محترم و دعوت شان از انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا. مرتبط به عنوان این کنفرانس بین المللى « دیاسپورا و صلح » با نهایت ایجاز مواردى را که بازتاب نظرات انجمن حقوقدانان است به صورت مشخص و در چند قسمت مطرح مینمایم:

انگیزه علاقمندى ما به مسایل و مصایب وطن:

دیاسپورا در واقع یکى از بزرگترین ظرفیت‌هاى معنوى افغانستان است. انگیزه تلاش ما در پرداختن به مسایل و مصایب وطن، بقول خداونگار بلخ باستان در واقع بازجویى روزگار وصل به اصل است. ما خود را بخش جداناپذیر به مادروطن خود میدانیم، بقول یکى از بزرگان افغانستان:

«افغانان قلب مشترک (وطن مشترک) دارند.»

بدینرو بر مبناى حب‌الوطن من‌الایمان به زادگاه به عزا نشسته خود می‌نگریم و بمثابه یک نهاد حقوقى طرفدار حق و حقوق مردم، بحیث مدعی‌العموم آنان عمل می‌نماییم. 

هدف انجمن ما این است که:

بمثابه مقروض وطن براى مردم مظلوم ما، چه کرده میتوانیم؟ ( نه اینکه از برج عاج اروپا و بدور از دردجانکاه مردم حرافى نماییم) . 

نگرانى و تشویش ما:

افغانستان در معرض دور دیگر و نوبتى جنگ و ترور، کشتار اهالى ملکى و جنایات جنگى، ضدبشرى و علیه بشریت، به حمام خون مبدل گردیده و همه روزه « کربلا و شطیلا » در آن سرزمین تکرار می‌ گردد. 

مردم بزرگ که طولانى ترین جنگ تحمیلى تاریخ را متحمل میگردند، آماج حداقل ده آفت خانه برانداز مى باشند: فقر، جنگ، فساد گسترده، دولت ناکارا، فقدان حاکمیت قانون، آتش افتراق و. .. را در احوال شیوع وسیع طاعون کرونا متقبِل می‌شوند. 

دستیآبى به حق صلح:

چهل و پنج سال است که مداخله و تجاوز بیرونى،آفغانان را از حق دستیابى به صلح محروم ساخته است. صلح نه تنها نیاز بلکه رمز بقاى افغانستان است. 

صلح حق مردم ما است و افغانستان حق دارد و مستحق مى باشد که به شاهراه صلح گذار نماید. اساسى ترین مکلفیت دولت افغانستان ایجاد زمینه بخاطر صلح واقعى است. 

- اما صلح صرف با آرزو و حرف اخلاقى بدست نمى ‌آید! 

صلح واقعى بدون تعریف از طولانى‌ترین جنگ تاریخ با ابعاد پیچیدۀ داخلى، منطقوى و بین‌المللى یک سراب مى باشد. 

تداوم جنگ اعلام ناشده چهل و پنج سالۀ پاکستان و سیاست کجدار و مریز امریکا، در راستاى آبیارى ریشه تروریسم در پاکستان و شاخ برى به قیمت بخاک و خون کشیدن مردم مظلوم، از عوامل اساسى دوام تراژیدى خونبار افغانستان است. 

تنزیل پروسه صلح در سطح یک پروژه:

از حدود سه سال قبل که « سریال قطر» آغاز یافته است، دولت ‌زدایى، دادن امتیازات به پاکستان و طالبان و جوانب مخفى در قرارداد، راه را به "ترکستان" برده است که در رابطه به فقدان ماهیت حقوقى این قرارداد، انجمن ما پیوسته اسناد را منتشر و کتاب «قرارداد دوحه: صلح و یا سراب»ازین قلم به نشر رسیده است. 

رییس جمهور جدید امریکا با اعلام باز نگرى برین "قرارداد" در واقع به نقصان و بطلان آن اذعان نمود، اما متأسفانه با اعلام بدون قید و شرط و غیرمسؤلانه بیرون رفت قواى نظامى آن کشور، زمینه ساز تشدید جنگ‌هاى خونین جارى گردید، در حالی که مسؤلیت اخلاقى و حقوقى دولت شان در قبال تراژیدى خونبار افغانستان اظهر من الشمس است. 

اقاى جوبایدن باید این سخن شرافتمندانه یکى از اسلاف خردمند خود را مرور نماید که: 

« هیچ معضله حل نمی‌گردد، تا عادلانه حل نشود» 

بدینرو:

دیاسپورا و انجمن ما:

- در احوالیکه مقدرات تاریخى افغانستان کماکان بدست بیگانگان و در کشمکش کلان جیوپولیتیک رقباى منطقوى و بین المللى رقم می خورد:

- بدفاع از حق حیات افغانان و حق گذار افغانستان به شاهراه صلح صداى خود را بلند و بخاطر: 

استقرار عاجل آتش بس سراسرى و دایمى سعی و تلاش می‌نماید. تمکین به آتش بس معیار باور به اراده ملى و ایجاد زمینه بخاطر تبارز خواست و سهمگیرى مردم در سرنوشت کشور شان است. 

 

جنگ افغانستان از طریق نظامى و غالب و مغلوب ختم نمی‌گردد. این برگه سیاه و مصیبت خونبار فقط از طریق سیاسى و رفتن به مذاکرات بلا قید و شرط بخاطر صلح مشروط حل می‌گردد. تحریک طالبان باید هرچه زودتر بخواست مردم مظلوم و براه حل سیاسى تمکین وبخاطر تحقق اهداف خود در میز مذاکره تلاش نماید. 

افغانستان در مرحله حساس صلح و یا سقوط:

بزرگترین خطر در احوال کنونى، تکرار دو فاجعه هولناک در قرن بیست است که منجر به سقوط نظام گردید.، با عبرت ازین درس تاریخ باید حفظ نظام در سر خط کار تمام وطندوستان قرار داشته باشد. البته طرح این اصل مسؤلانه در قبال سرنوشت وطن به هیچوجه به مفهوم دفاع از حاکمیت فساد و فقدان حاکمیت قانون نبوده و نباید تعبیر به شخص و گروه خاص گردد. 

زمانی که از دستاوردها صحبت مى‌شود، از دید انجمن بزرگترین دستاورد همانا سیادت قانون، حاکمیت قانون و ارزش‌هاى حقوق شهروندان افغانستان است که در فصل دوم قانون اساسى مسجل گردیده و در واقع میراث مشروطه خواهان و بنیاد گذار نخستین دولت ملى و بانى اولین قانون اساسى شاه امان‌الله فقید مى باشد که طى این صد سال اخیر مردم بخاطر آن رزمیده و قربانى داده اند. 

انجمن حقوقدانان با مراجعه با تمام نهادها در داخل و خارج کشور، صمیمانه تقاضا می‌نماید تا بخاطر بلند نمودن صداى نعش آغشته بخون مادر وطن، با چنگ زدن به وحدت ملى که بقول شاه امان‌الله موجودیت افغانستان در گرو آن است، صلح را از انحصار اقلیت مافیایى بیرون و همچون حرکت کلان مردمى به داعیه مشترک ملى مبدل نماییم. 

 در اخیر، به منظور آشنایى دوستان با چگونگى کار انجمن ما متذکر مى شوم که:

 انجمن ما نهاد مستقل، مسلکى، غیر انجویى و رضاکارانه است که در استقامت افغانستان در دفاع از حقوق مردم، ارزش‌هاى حقوق بشر و حقوق شهروندى و حاکمیت قانون کار می‌نماید. در پروگرام‌هاى اختصاصى و در تلویزیون‌هاى مختلف مباحث قانون و حاکمیت آنرا، حقوقدانان بلند مرتبت و متجرب به پیش می‌برند. از چند سال به اینطرف جناب قاضى صمیم حقوقدان مجرب مولف کتاب‌هاى (قضاوت در تلاطم روزگار) و (جهشى در افق مدنیت بر یلداى ظلمت) برنامه« قانون اساسی و مردم » و « قانون، قضا و عدالت » را در توضیح کُد مدنى و کد جزاى افغانستان در تلویزیون وزین بهار به پیش می‌ برد، محترم استاد عبد البصیر دهزاد پروگرام جالب طفل و خانواده را در رسانه ها راه اندازى نموده است ، برنامه حاکمیت قانون هفته وار از طرف اینجانب در تلویزیون وزین مهاجراز استرالیا ادامه دارد و همین امروز همسلک عزیز ما محترمه نجلا جان در پروگرام حقوقى تلویزیون وزین وطن میزبان وکیل و حقوقدان جوان بانو بهار به مناسبت روز جهانى پناهنده مى باشد . به همین ترتیب سایر مسولان و اعضاى انجمن در برنامه‌هاى مختلف رسانه‌ ها بخاطر مفاهیم و ارزش‌هاى ذکرشده سهم می‌گیرند. اعضاى انجمن ما در داخل وطن نیز برنامه‌هاى بدفاع از حقوق شهروندان و کمک به زنان محبوس بخاطر داشتن حق وکیل مدافع، به پیش می‌برند. 

آثار و کتاب‌هاى زیاد حقوقى از قلم حقوقدان عضو انجمن ما منتشر و کتاب دلایل الزام حقوقى علیه پاکستان بحیث مرکز و دولت حامى تروریسم در ده سال اخیر و با اسناد جدید بنشر رسیده است. انجمن همه ساله کنفرانس‌هاى علمى را دایر و در سال گذشته بنابر شیوع کرونا، کتاب حاوى مقالات هجده حقوقدان بلند پایه زیر نام حاکمیت قانون و صلح بنشر رسید. سایت حقوق و فیسبوک انجمن همه روزه مطالب ارزشمند حقوقى را منتشر می‌نماید. 

انجمن آماده همکارى با موسسات علمى - حقوقى داخل کشور بوده و قرار است در زمینه پروگرام‌هاى عملى گردد. 

انجمن، بخاطر برجسته ساختن اصل مسؤلیت اخلاقى جامعه بین‌المللى در قبال تراژیدى خونبار افغانستان، فراخوان بخاطر آتش بس لابى نموده و همچنان در رابطه به بررسى جرایم و جنایات بین المللى توسط I C C ( محکمه جزایى بین المللى ) و ایجاد کمیسیون خاص حقیقت یآب شوراى امنیت سازمان ملل متحد یکجا با تعداد زیاد نهادهاى افغانى به صورت مشترک لابى می ‌نماید. 

منحیث حسن ختام کلام از شاعر فقید وطنى ما، ملنگ جان:

دلته هر څوک چه اوسیږى یو افغان دی

تور او سپین پیدا کول ملى تاوان دی

لوی هیواد به په ملى وحدت جوړیږی

دا زمونږ عقیده او دا مو ایمان دی

با حرمت

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۷۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021