پیام همدردی حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات عبدالله مقری هنرمند محبوب و پرآوازه کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

با تاسف فراوان اطلاع یافتیم که هنرمند محبوب و پرآوازه کشور، عبدالله مقری دراثر مریض که عاید حالش بود، برحمت حق پیوست.

از جانب خود و به نماینده گی از رهبری و تمام اعضای حزب آبادی افغانستان مراتب تسلیت خود را به فامیل ، دوستان، اقارب و تمام هنرمندان محترم کشور تقدیم می دارم و برای مرحومی از بارگاه خداوند مهربان بهشت برین استدعا می نمایم.

مرحوم مقری سالها در کنار مردمش زیست ودر خدمت مردم وکشورش قرار داشت. کار و فعالیت های هنری وترانه های حماسی این هنرمند دلها که از احساس عالی مردم دوستی، وطن دوستی و صلح دوستی آن سرچشمه می گرفت، در بخش هنر و سبک منحصر به فرد، از صفحات درخشان فرهنگ پر بار افغانستان محسوب می گردد.

اگر چه امروز مرحوم مقری این هنرمند شناخته شده کشور دیگر در میان مردم خود نیست، اما هنر و صدای دلنشین و پرطرفدارش، در گنجینه پربهای فرهنگ کشور ما برای سالها باقی خواهد بود و به دلهای مردم ما چنگ خواهد زد و ازدرد ها و رنج های مردم ما خواهد کاست و بازهم بحیث هنرمند عزیز مردم افغانستان در دلها، جای خواهد داشت.

نام وفعالیت های هنری مرحوم مقری فراموش مردم هنردوست افغانستان نخواهد شد.

خداوند مهربان مغفرت اش نماید!

 

باحترام

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۸/ ۲۱ـ ۲۰۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021