پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روزجهانی پناهنده

۲۰ جون ۲۰۲۱

 

امروز  بیستم جون « روز بین المللی پناهنده  » میباشد . شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ضمن گرامیداشت از این روز ، یاد تعداد بیشمار  پناهجویان هموطن و صدهای دیگر را گرامی میدارد که برای نجات جان خود  از فلاکت  جنگ و ده ها مظالم دیگر اجتماعی و سیاسی  در کشور راه مهاجرت را به پیش گرفته اند ، ولی طعمه امواج تباه کن آبها شده و یا از سردی  زمستان در کوه های پربرف  جان های شان  را از دست داده اند.

همه ساله در این روز  «پناهنده و معضلات  و موانع  مرتبط به  سرنوشت ملیون ها پناهنده و پناهجو در سطح جهان» ازجانب کميساری عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد ، نهاد های بین المللی حکومتی و غیرحکومتی  در محراق توجه جامعه جهانی و مسوولیت دولت ها قرار میگیرد .

در اوضاع کنونی، جهان ما با انبوه از بحرانهای مختلف مواجه است، درگیری ها و جنگ های داخلی، تشویق و تحریک به جنگ ها و  نفاق افگنی قومی ، زبانی ، مذهبی و نژادی موجب شده است که تعداد زیادی از مردم وطن، زادگاه، شهر و منطقه  خود را ترک کنند.

 شدت گرفتن  دامنه جنگ در کشور ما افغانستان، تداوم  حملات انتحاری و تروریستی  توسط جانیان طالبی- داعشی  و عدم  همآهنگی  در مدیریت جنگ  و بحران اجتماعی ، اعتماد مردم کشور را نسبت به آینده بدون جنگ و احیای ثبات و صلح به حد اقل قرار گرفته است.  اکنون  ترورریستان نه تنها با وارد آوردن  تلفات بیشتر به غیر نظامیان ،  مرتکب جنایات قتل های دسته جمعی تحت سایه  عقده مندی های قومی و مذهبی گردیده اند.  خطر بزرگ سلب همه حقوق بشری و مدنی  مردم در معرض نابودی قرار دارد. حق ملیون ها کودک از نعمت رفتن به مکتب  سلب گردیده است. از بین بردن مکاتب و موسسات عام المنفعه  برای  حفظ صحت و جلوی گیری از شیوع امراض کودکان و قتل کارمندان صحی به  تراژیدی  روز مبدل شده است . این همه  نا امیدی های ناشی از حالت  وحشتناک کنونی در افغانستان ،  انتخاب ترک مادر وطن و جستجوی پناه گاه ، کسب حق حیات و حقوق بشری  را  باعث گردیده است که هزاران هموطن ما به قبول هرگونه خطر راه های رسیدن به کشور های امن را  جست وجو و طی کنند. 

بدون شک حق پناهنده در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مصوب  ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م ، مواد ۱۳ و ۱۴ در مورد حقوق پناهنده وضاحت داده است که:
 -  هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کنند.
 - هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کرده یا به کشور خود باز گردد.
 - هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جست وجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند و از حق پناهنده گی  استفاده نماید.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، متکی بر محتوای کنوانسیون سال ۱۹۵۱ ملل متحد و محتوای اعلامیه جهانی حقوق  بشر خواهان تامین تمام حقوق حقه هموطنان ما در کشور ها ، اخصن در پاکستان و ایران میباشد. ما  خواستار  ادای مسوولیت  همه دولتها  در قبال  تآمین همه حقوق پناهنده گی  هموطنان ما میباشیم.

 

با حرمت

شوراى رهبرى انجمن

ميرعبدالواحد سادات ریيس انجمن

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۰۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021