کمیته ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان هشتم مارچ روزهمبستگی بین المللی زنان را پرشورتجلیل نمود

 

 

درگردهمایی وسیع با اشتراک فعال رهبری، کادرها و فعالین شهر، روستا ها و ولسوالی ها اعم از زنان و مردان حزب آبادی افغانستان، فعالان جامعه مدنی و با دعوت ازحزب متحد ملی و برخی از استادان پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی ازهشتم مارچ درتالار شاه امان الله غازی تجلیل بعمل آمد.

گردهمایی با پخش سرودملی به کارش آغاز کرد .

نخست دوکتورفقیری عضو کمیته مرکزی و رییس کمیته حزبی ولایتی شرکت کننده گان گردهمایی را خوش آمدید گفته ، و پیرامون نقش تاریخی زنان ازپس منظر تاریخی ازدوره تجدد امانی تا نقش تاریخی حزب آبادی افغانستان و اهمیت مبارزات پُرشور زنان از بهر مبارزات داد خواهانه وتامین عدالت و برچیدن بساط تبعیض جنسیتی به ایراد سخن پرداخته ، ومتعاقبا بالنوبه محمد نعیم غیور به نماینده گی از حزب متحد ملی، خانم پژواک، خانم میرزاده و خانم آریا به نماینده گی از خانم ها عضو حزب آبادی افغانستان، عبدالله شهید زاده مسوول کمیته جوانان حزب آبادی، آقای مزدک ، استاد فیصل نایل از نهادها جامعه مدنی و محمدانورمتین عضو بیروی اجراییه کمیه مرکزی حزب آبادی افغانستان پیرامون نقش و مبارزات تاریخی زنان بحث و ابراز نظر نموده ، وسخنرانان حمایت شانرا ازحزب آبادی افغانستان ابراز داشتند.

گردهمایی وسیع زنان که با پخش سرود ملی ساعت یک ونیم بعد از ظهر آغاز یافت و با ایراد بیانیه ها، پخش سرود های میهنی و اهدای

تحایف به اشتراک کننده گان،  و توزیع کارتهای پُرافتخار حزب آبادی افغانستان به زنان و دختران به ساعت چهار بجه عصر باشور میهن پرستی موفقانه به پایان رسید.

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۴/ ۲۱ـ ۱۳۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021