گراميداشت از هشتم مارچ ، روز بین المللی زن

۸ مارچ ۲۰۲۱

امروز هشتم مارچ  روز گرامیداشت از روز جهانی زن  است.  شورای  رهبرى انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بدین مناسبت  بهترين مراتب تبريك و تهنیت خویش را به همه زنان هموطن مان در داخل و خارج کشور، منجمله زنان حقوقدان و اعضای زن  اين نهاد مسلكى ما ، تقديم ميدارد.

این روز که بعد از سال ۱۹۷۸م.  از جانب سازمان ملل متحد  بحیث روز همبستگی بین المللی زنان تصویب گردید، محصول مبارزه هدفمند زنان  در بیش از ۱۱۲ سال گذشته، بخاطر کسب حقوق مساوی و جایگاه  مساویانه  شان با مردان در تمام امور سیاسیِ، اجتماعی و اقتصادی میباشد که در این راه  مبارزه و فدا کاریها نموده اند.

انجمن  در این روز بزرگ و پر ارج  بجا و شایسته یادهانی میداند تا ادای احترام به قربانیان  ترور های هدفمند  زنان  قهرمان و علم برداران تجدد و روشنگری، منجمله هم مسلکان  ما  از دستگاه های عدلی و قضائی ، کارمندان با شهامت  رسانه ها در کابل و ولایات مختلفه  کشور نماید و روح شان را شاد و بهشت برین را جایگاه روح شان استدعا نماید.  

در این فرصت زمانی  باید سابقه  کار ، مبارزات و افتخارات زنان افغانستان را در آستانه گذار از قرن چهارده شمسی به قرن پانردهم شمسی با یک دید گذرا به جمعبندی و یادهانی گرفت.

کار و فعالیت زنان که با ارشاد النسوان و به همت ملکه ثریا  در عصر امانیه آغاز یافت،  سرآغاز  یک تحرک  اجتماعی  بود که  بعد از  یک دهه  سیاه  اختشاش و استبداد در تاریخ سیاسی افغانستان، دهه های دموکراسی سالهای شصت وهفتاد ، سالهای شکلگیری نهضت دموکراتیک زنان و مبارزات  این نهضت  با  تظاهرات خیابانی و مارش های بزرگ ، در هشتم مارچ بحیث مبارزات سیاسی- اجتماعی ، تبلور میابد  و اثرات خویش را در پذیرش اولین تضمین های اجتماعی و سیاسی از جانب دولت وقت  برجسته میسازد .  برای اولین بار میرمنو تولنه ایجاد میگردد و  چهار زن  مبارز راه حقوق زنان ، با کسب رای عادلانه روانه پارلمان افغانستان میگردند. نام های  چهره های مبارز دوکتور اناهیتا راتب زاد، دوکتور معصومه عصمتی، رقیه ابوبکر و  خام احراری  در  جمع وکلای انتهابی و خانم حمیرا سلجوقی  در جمع سناتوران  انتصابی در دوره دوازده  شورا و همچنان اولین وزیر زن۹ مرحوم دوکتور کبرا نورزائی  ثبت  تاریخ پر افتخار نهضت زن در کشور میباشد.  همچنان از چهره های تابناک نهضت زن  در دهه های اخیر از پوهنوال محبوبه جان حقوق مل، جنرال دوکتور سهیلا صدیق و ثریا پرلیکا نام برد.

 دهه های شصت و هفتاد دهه های دموکراسی و تابو شکنی  در نقش و جایگاه زن به حساب میآید.  در سالهای بعدی نه  تنها جنبش زن بحیث  بخشی از نهضت ترقی ، تنور و  روشنگری تقلی میگردد، بلکه  باز کننده جاده نقش روز افزون زنان در کسب تحصیلات عالی و تخصصی، در عرصه های  علوم طبی،انجنیری ،اقتصاد ، علوم سیاسی و حقوق،  تعلیم و تربیه و دها  عرصه های دیگر ، با سرعت  ارتقا میابد وجایگاه زن را  در جامعه  وسعت بیشتر میبخشد.

ده سال  تاریخ سیطره  تنظیم های جهادی و متعاقبن طالبان  را باید بحیث دوره های سیاه و تاریک در  ایجاد  سیستم زن ستیزی ،  دیکتاتوری  و تبعیض جنسیتی به حساب گرفت. 

زنان افغانستان هم چنانیکه در سالهای طولانی  قربانیان اصلی وحشت جنگ، ترور و محدودیت های زنده گی انسانی  قرار داشتند، بیشترین  درد و رنج  از دست دادن همسران، فرزندان و عزیزان خویش را تحمل نموده  در عمق آلام جنگ، قتل و کشتار  آسیب دیده اند.

با آنکه زنان افغانستان در جنگ های  بیش از چهل سال  پیوسته و در امتداد حوادث، یکی پی دیگری، قربانی داده اند، ولی  جریان زمان  و تبارز استعداد های زنان در افغانستان، درهمه عرصه های  زنده گی جامعه افغانی تثبیت نموده  است که  دیگر مفکوره های  کلتور-عقب مانده قرون اوسطائی  که زن کمتر از مردان  توانائی فزیکی  و فکری دارند، دیگر به افسانه های  خواب آور برای کودکان تبدیل خواهد شد. در جامعه ما برای آن زن که زمینه رشد استعداد فکری داده شده است،  ثابت گردیده است که  زنان میتوانند بهترین دوکتور و جراح گردند،  بهترین  سیاستمدار و فعال  حقوق انسان ، بهترین قاضی، وکیل و سارنوال باشند ، بهترین معلم و راهنما باشند، بهترین  مهندس و انجنیر باشند ، بهترین  ایجادگر و خلاق مهارت های  عرصه اقتصاد و تجارت و بهترین کارمند علمی و اکادمیک باشند.

به بیان دیگر ثبوت کامل در جامعه افغانستان وجود دارد که  زنان مستوجب تضمین همه حقوق جهانی اند که  در کنوانسیون های  بین المللی  تسجیل یافته اند منجمله:

- اعلاميه جهانى حقوق بشرو ميثاقهاى بين المللى ناشى از ان،

- ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى ،

- ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى ، اجتماعى و سياسى،  

- ميثاق محو تمام أشكال تبعيض عليه زنان،  

- ميثاق بين المللى رفع تعذيب ، شكنجه و رفتار غير انسانى و ...

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ضمن گرامیداشت  از روز هشتم مارچ، روز بین المللی همبستگی زنان، اعلام میدارد که در احوال كنونى بهترين شيوه تجلیل و بزرگداشت  از مقام زن و روز جهانى زنان اين ميباشد تا قاطعانه در دفاع از ارزشهاى بزرگ حقوق و زنده گی شهروندی  و حقوق زنان صداى خود را رساتر بسازيم و هرگونه معامله را در محدود و مخدوش ساختن حقوق و آزادىهای زنان از قبل مردود بدانیم.

ما  با  تآکید  بیان میداریم که  باید زنان نخبه  و دانشمند ما و فعالان حقوق زن  باید در هر پروسه ملی ، سیاسی و اجتماعی  بخصوص پروسه  صلح و مزاکرات و همه تصامیم جانبی مرتبط به آنها سهم شایسته خویش را داشته باشند.

هشتم مارچ مبارک و پر میمنت باد

با حرمت

شورای رهبرى انجمن حقوقدانان افغان مقيم اروپا

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۸۰۳

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2021