دیدار و گفت وگوی روسای جمهور چین و کوباامروز جمعه ۲۵ نوامبر، شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس جمهوری خلق چین با میگل دیاز- کانل برمودز، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس جمهور کوبا که در چین به سر می برد، دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار شی جین پینگ گفت: شما نخستین رهبر یک کشور امریکای لاتین و کاراییب هستید که پس از بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین از کشورما دیدار می کنید که به طور کامل نشانگر روابط دوستانه ویژه دو حزب و دو کشور چین و کوباست. کوبا اولین کشور امریکای لاتین و کاراییب در نیمکره غربی است که با جمهوری خلق چین روابط دیپلوماتیک برقرارکرده است. روابط چین و کوبا نمونه ای برای همبسته گی و همکاری کشورهای سوسیالیستی و کمک صادقانه  کشورهای در حال رشد به یکدیگر است. چین مایل است به اتفاق کوبا ضمن تقویت مداوم اعتماد متقابل سیاسی و گسترش همکاری عملی، با پشتیبانی متقابل قاطع از همدیگر در مسایل مربوط به منافع اصلی همدیگر و تقویت همآهنگی و همکاری در امور بین‌المللی و منطقه ‌ای، در راه ساخت سوسیالیزم با ویژه گی‌ های خود دست در دست یکدیگر به پیش برویم و روابط چین و کوبا در عصر جدید را عمیقتر سازیم.
شی جین پینگ دست آوردهای مهم بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین را معرفی ، و بر رهبری حزب کمونیست چین بر مردم چین برای پیشبرد رستاخیز بزرگ ملت چین با مدرنیزاسیون به سبک چینی تاکید کرد.  
 میگل دیاز- کانل برمودز صمیمانه از دعوت شی جین پینگ از وی به عنوان نخستین رهبر یک کشور آمریکای لاتین و کاراییب برای دیدار از چین پس از بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین تشکر کرد. وی به نماینده گی از طرف حزب کمونیست و کشور کوبا بار دیگر برگزاری موفق بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین و همچنین انتخاب مجدد شی جین پینگ به عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و دست آوردهای تاریخی امور سوسیالیزم با ویژگی‌ های چین به رهبری شی جین پینگ را تبریک گفت.
وی تاکید کرد: توسعه روابط با چین اولویت سیاست امور خارجه کوبا است. کوبا قاطعانه بر اصل چین واحد پایبند است و از ساخت مشترک با کیفیت بالای «کمربند و جاده »، ابتکار توسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی پشتیبانی می کند و مایل است همآهنگی و همکاری با چین در سازوکار چند جانبه‌گرایی منطقه ای و بین‌المللی از جمله همایش امریکای لاتین و چین، گروه هفتاد و هفت +چین تقویت شود و همچنان برای کمک در کمک به روابط امریکای لاتین و چین و دفاع از منافع مشترک کشورهای در حال رشد سهم داشته باشد.
رهبران دو کشور پس از این دیدار، اسنادی را در باره تبادلات بین دو حزب، سازوکار رایزنی بین وزارت های امور خارجه، ساخت مشترک کمربند و جاده و همکاری عملی را امضا کردند.
دو طرف « بیانیه مشترک جمهوری خلق چین و جمهوری خلق کوبا درباره تعمیق روابط چین و کوبا درعصر جدید » را نیز منتشر کردند. 

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۶۱۱

Copyright ©bamdaad 2022