بازگشت همه بسوی اوست:

فامیلهای داکتر قاسم" کاظم "در المان  هالند، لندن وافغانستان با اندوه و درد فراوان به اطلاع همه دوستان میرسانندکه بابک"کاظم"  جوان 27ساله متولد جون سال 1985م درشهر کابل ومحصل سال دوم فاکولته حقوق یونیورستی شهر لایدن کشورشاهی هالند به روز 5 شنبه 31 جنوری 2013م به رحمت حق پیوست.(انالله وانا الیه راجعون)جایش بهشت روحش شاد وروانش گرامی باد.

اعلان فوتی

پوهنمل دوکتورقاسم"کاظم"سابق استاد انستیتوت طب دولتی کابل پدر، مومنه" کاظم" مادر،روزبه "کاظم" وکیل مدافع در شهرداری(رایس وایک)شهر دن آگ هالند، دوکتور سیامک"کاظم"متخصص امراض سرطانی در شفاخانه شهرلایدن،داریوش"کاظم"محصل انجنیری تخنیک برادران. حاجی ابراهیم "کاظم"سابق نماینده آریانا در لندن ، انجنیر دستگیر"کاظم" و ظاهر"کاظم" کاکاها. نورعلی احمد،صمد علی، حسین علی،وفیروزعلی ماماها. سا "کاظم" و بهشته "کاظم" محصل سال سوم فاکولته حقوق یونیورستی شهر لایدن خانمهای برادران.

نسبت وفات بابک "کاظم" محصل سال دوم فاکولته حقوق یونیورستی شهر لایدن کشور هالند به اطلا ع دوستان وعزیزان میرسانند که جنازه به روزشنبه مورخ 2  فبروری از ساعت15/9 الی  11 قبل از ظهربه آدرس ذیل به خاک سپرده میشود.

Merbloemhof
Buytenparklaan (1)
2717-AX
Zoetermeer

فاتحه مردانه و زنانه در همان روزاز ساعت (1) الی (3) بعد از ظهردر مسجد(علی)    و اقع شهر(دنهاگ) به آ درس ذیل گرفته میشود.

Tel: 0031628330544
Tel: 0031618883909

Ali
Mient (199 A)
2564-KL
Den Haag

 

ازسهم گیری همه ی دوستان درمراسم خاک سپاری وفاتحه قبلا اظهار سپاسگزاری مینمایم.

 

 

پیام تسلیت

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

به مناسبت وفات مادررفیق همایون اکبری

 

با اندوه فراوان آگاه شدیم  که مادر رفیق گرامی وارجمند مان همایون اکبری در اثر مریضی متداوم در ایالات متحده آمریکا،داعی اجل را لبیک گفته وبه رحمت حق پیوسته است .

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ،سوگوارانه وبا احساس این درد استخوان سوز،عمیقترین تآثرات قلبی خویش را به مناسبت این حادثۀ المناک ابراز داشته واز بارگاه خداوند متعال ،برای متوفا فردوس برین وبرای بازماندگان مرحومه ،فامیل، اقارب دوستان ،بویژه رفیق اکبری گرانقدرابراز تسلیت وهمدردی نموده ،برای شان صبر جمیل واجر جزیل آرزو مینماید.

روحش شاد باد!

 

محمد عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

 

 

 

 

با اندوه فراوان آگاه شدیم که محترمین الحاج محمد نسیم (علی ) شوهرخاله ومحمد یاسن (علی)، پسرخاله رفیق وحید احمد نوری ،همزمان وبطرزنهایت تراژید وغم انگیز درکشورآلمان جهان فانی را وداع گفته وبه رحمت حق پیوسته اند.

 

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان، به مناسبت این حادثه هولناک و غم انگیز،عمیقترین تاثرات خویش را ابراز نموده واز ایزد متعال برای متوفا بهشت برین وبرای اقارب ، دوستان وبازماندگان مرحومین بویژه رفیق احمد وحید نوری مسوول تشکیلات شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان، وفامیل محترم شان ،صبرجمیل واجر جزیل آرزو نموده روح متوفا را شاد میخواهد .

 

محمد عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

 

 

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به خاطر مرگ نا به هنگام حاجی غلام سرور برادر رفیق فاروق پاسدارعضو شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

بادرد واندوه وافر، حاجی غلام سرور  برادر رفیق گرامی پاسدار عضو شورای اروپایی حزب مردم افغانستان نسبت بیماری داعی اجل را لبیک گفت.

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  مرگ نا به هنگام جناب حاجی غلام سرور را به رفیق ارجمند  فاروق پاسدار به خانواده گرامی  ، به دوستان واقارب شان تسلیت عرض می کند.به ان مرحومی بهشت برین وبه بازمانده گان صبر تحمل وپایداری آرزو می دارد.

 

   کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغنستان

 

 

با درد ودریغ که بانو ضیاگل مادر رفیق یوسف آرینتا وخشوی رفیق گرامی امین (غمی) کرنزی عضو شورای هامبورگ حزب مردم ، نسبت بیماری داعی اجل را لبیک گفت، روحش شاد!

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به همین منظور گرمترین تسلیتهای خود را به رفیق یوسف آرینتا ،آصف وعارف آرینتا ، امین(غمی) کرنزی ، عارفه کرنزی ودیگر بازمانده گان ودوستان شان تقدیم می دارد .

به آن مرحومی بهشت برین وبرای بازمانده گان صبر، برده باری وتحمل آرزو می دارد.

 

                                                                           با احترام

                             کاوه کارمل

                                            رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان