پروسه جوان سازی حزب موفقانه ادامه دارد

 

جلسه مشترک گروپ های حزبی قصبه خانه سازی وشهرک خواجه رواش ناحیه ۱۵ با پذیرش ۱۲ تن از جوانان وجلب ده ها جوانان دیگر به عضویت حزب آبادی افغانستان برگزار گردید.

امروز ۲۶ دلو ۱۳۹۹گروپ های حزبی قصبه خانه سازی وشهرک خواجه رواش تحت ریاست رفیق کرام الدین نجات مسوول گروپ حزبی قصبه خانه سازی در حالیکه رفقا عبدالسلام صافی عضو دارالا نشا ،عبدالکریم زیارکش عضو بیروی اجراییه ، مختار جبارخیل عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان وعبدالصمد حکیمی منشی ناحیه ۱۵ حزبی شهرکابل حضور داشتند بساعت ۹ نیم بجه قبل از ظهر دایر گردید.

ابتدا رفیق نجات شرکت کننده گان جلسه را خوش آمدید .گفته و اجندا جلسه را قرات وبه رای گیری گذاشت .

اجندا جلسه عبارت بود از:

۱ـ  پذیرش ۱۲ تن به عضویت حزب آبادی افغانستان.

۲ ـ جلب ده ها تن از جوانان از سوی اعضای گروپ های حزبی به عضویت حزب.

درجلسه مشترک گروپ های متذکره حزبی برعلاوه جذب ۱۲ تن به عضویت حزب ، هر عضو گروپ های حزبی وعده سپرده اند تا در اینده به جذب بیشتر جوانان به حزب از هیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزیده وبه رشد صفوف حزبی خویش توجه جدی مبذول خواهند نمود .

در اخیر رفیق عبدالصمد حکیمی منشی کمیته حزبی ناحیه ۱۵کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده واز رفقا عبدالسلام صافی عضو دارالانشا ،مختارجبارخیل عضو بیروی اجراییه کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان تقاضا نمود تا پیرامون کار حزبی وسازمانی رهنمود ومشوره های خویش را ارایه بدارند که با استقبال حاضرین جلسه قرارگرفت.

جلسه حوالی ساعت ۱۱ بجه قبل از ظهر به امید تحکیم وحدت ورشد صفوف حزبی پایان یافت .

 

شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ

ناحیه ۱۵ کابل، حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۱ـ ۱۵۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021