جلسه مشترک و فوق العاده کمیته حزبی شهر و کمیته حزبی ولایتی کابل ،حزب آبادی افغانستان

 

امروز ۱۷ دلو سال جاری کمیته حزبی شهر وکمیته حزبی ولایتی کابل ، جلسه مشترک بیروهای اجراییه و منشی های ولسوالی ها و نواحی شهر کابل و فعالین حزبی را با حضور داشت رفقا انجنیر محمد امین پرتو رییس تشکیلات کمیته مرکزی وداکتر شکریه زمان عضو دارالانشا ومسول زنان حزب بساعت ۹ بجه صبح دایر نمود.

جلسه با تلاوت از ایات کلام الله مجید آغاز وسپس رفیق جیلانی بریالی ، منشی کمیته حزبی شهرکابل شرکت کننده گان جلسه را خوش آمدید گفته واجندای جلسه را قرار ذیل پیشنهاد نمود که به اتفاق آرا تصویب شد :

۱ ـ گزارش رفیق پرتو درمورد دیدار و ملاقات چند تن از اعضای دارالانشا حزب تحت ریاست رفیق پروفیسور محمد داوود راوش رییس حزب با محترم محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل ، و کمک‌ های اضطراری وبرنامه عمل ولایت کابل برای حزب آبادی افغانستان در پرتو میثاق امنیتی .

۲ ـ صحبت های رفیق خانم پری مواج ، مسوول زنان کمیته حزبی شهر کابل ، در مورد برنامه های اشتغال زایی برای زنان شهر و ولایت کابل.

رشته سخن به رفیق پرتو داده شد تا پیرامون دیدار و ملاقات کاری اعضای دارالانشا با اقای محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل که هفته گذشته صورت گرفته بود به جلسه گزارش ارایه بدارند ، درمورد رفیق پرتو به تفصیل صحبت نموده و آنرا یک ملاقات و دیدار سازنده و پر از دستآورد برای رفقا ، شهر و ولایت کابل خواند .همچنان موصوف تاکید داشت که مقام ولایت هر گونه آماده گی شان را برای اشتغال زایی و توزیع کمک های اضطراری برای اعضای بی بضاعت حزب ابرازداشته است.

هچنان دراین جلسه فورم های کاریابی برای مسوولین کمیته های حزبی توزیع و رهنمایی های لازم صورت گرفت.

بعدا رفیق پری مواج مسوول زنان کمیته حزبی شهر کابل برنامه های خویش را برای اشتغال زایی زنان کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل به تفصیل صحبت نموده و از منشی های نواحی و ولسوالی های شهر و ولایت کابل خواست در زمینه همکاری نموده ، تاریخ جلسه کاری را مشخص نمود .

به تعقیب آن قطعنامه جلسه توسط رفیق مزمل صدیقی ، منشی کمیته حزبی ولایت کابل قراات که مورد تایید قرارگرفت.

در اخیر،  کار جلسه را رفیق خانم  داکتر شکریه زمان عضو دارالانشا حزب مورد ارزیابی قرار داده و از اماده گی کادر ها و فعالین شهر و ولایت کابل برای اجرا وتحقق کامل فیصله های جلسه امروزی ابراز خوشی و قدردانی نموده و آنان به کار بیشتر حزبی و سازمانی تشویق نمود .

گفتنی است که درجلسه بیش از۵۰ تن از منشی ها ،کادرها و فعالین شرکت نموده بودند.

جلسه حوالی ساعت یک بعد ازظهر با صرف طعام چاشت به امید تحقق فیصله ها وتصامیم جلسه امروزی پایان یافت.

 

( شعبه آموزش سیاسی  وتبلیغ  کمیته حزبی شهرکابل )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۵۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021