تدویر جلسه شورای کشوری فنلند حزب آبادی افعانستان 

 

 جلسه شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان به تاریخ ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ به ریاست رفيق محمد انور ایثاردایر گردید. دراین جلسه مطابق به اجندا در باره مشکلات و پرابلم های موجود ، رعایت اصول و معیارهای حزبی ، تقویت همدلی و صمیمیت های رفیقانه در میان رفقا و همچنان موضوع تشکیلاتی بحث شده و رفقا هر یک: رفیق مومنی ، رفيق پاینده  و رفيق لطیف زی صحبت نمودند .

بعد از آن رفیق داود رزمیار پیرامون موضوعات مطروحه و اصول و موازين حزبی ، تقویت و تحکیم وحدت حزبی ضرورت و نقش آن در شرایط حساس کنونی و همچنان تطبیق مصوبات و فیصله های مقامات رهبری حزب صحبت مفصل و همه جانبه نمودند .

در اخير فيصله بعمل آمد که سازمان کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان از مصوبات  مقامات رهبری حزب و مصوبه شماره ۸۸ مقام  دارالانشای حزب آبادی ، مورخ ۲۷جدی۱۳۹۹ دفاع و پشتیبانی می نماید.

 در بخش تشکیلاتی پس از آنکه از کار و خدمات رفيق انجینر ضیا الحق مومنی از جانب همه اعضای جلسه قدردانی بعمل آمد ، رفیق عبدالرحیم لطیف زی  با اتفاق آرا بحث رییس شورای کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان انتخاب گردید.

جلسه به آرزوی پیروزی های بیشتر در راه تحکیم وحدت حزب و تامین صلح و ثبات در کشور پایان یافت .

 

عبدالرحیم لطیف زی

رییس شورای کشوری فنلاند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۲۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021