سیمینار میتودیک برای مسوولین شعبات کمیته حزبی شهر و کمیته های حزبی نواحی شهر کابل دایرشد

 

بروز جمعه ۱۰ دلو سال جاری ، سیمینارمشترک یک روزه از جانب شعبات تشکیلات ، مالی ، کنترول ونظارت ، آموزش سیاسی  و تبلیغ  ، و اسناد وارتباط کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان بساعت نه ونیم قبل از ظهر برای ۲۳ تن از مسوولین کمیته های حزبی نواحی شهرکابل برگزارگردید.

سیمینار با تلاوت از ایات کلام الله مجید آغاز ، سپس رفیق جیلانی بریالی رییس کمیته حزبی شهرکابل شرکت کننده گان سیمینار را خوش آمدید گفته،هدف واجندای سیمینار را بیان داشته واز رفیق حفیظ الله نورستانی معاون حزب تقاضا نمود تا با صحبت های علمی شان کار سیمینار را رسمیت بخشند.

رفیق نورستانی پیرامون اهمیت تدویر سیمینارها وتقویت کار حزبی وسازمانی به تفصیل صحبت نموده ، جهات مثبت ومنفی کار حزبی را برجسته ومشوره های لازم ارایه کردند.

به تعقیب آن رفقا هریک: استاد محراب الدین صمدی مسوول شعبه کنترول ونظارت ،انجینر محمد امین پرتو مسوول شعبه تشکیلات ،سید سرور تابش مسوول شعبه اسناد وارتباط و صادق روزبه مسوول شعبه آموزش سیاسی  و تبلیغ   کمیته مرکزی حزب پیرامون استقامت های کاری شان به تفصیل صحبت نموده ومشوره های لازم را ارایه داشتند.

همچنان خانم پری مواج مسوول زنان ، و رفیق حکیمی مسوول آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته حزبی شهر کابل در مورد کار حزبی وسازمانی میان زنان شهر کابل وشیوه های بهتر کار حزبی، سازمانی ، تبلیغی صحبت نموده و پیشنهادات شان را به سیمینار ارایه ، و تدویر چنین سیمینارها را برای کمیته های حزبی مهم وارزنده خواندند.

کارسیمیناربا ارزیابی و بیانیه رهنمودی رفیق نورستانی معاون حزب حوالی ساعت ۱ بجه بعد ازظهر به امید بهتر شدن کارحزبی وسازمانی پایان یافت.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۹۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021