سفر کاری رفیق راوش به ولایت بلخ

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان که برای بازدید از کمیته ولایتی بلخ حزب آبادی افغانستان و رایزنی  با رفقای آنولایت به شهر مزار شریف سفر کرده است ، امروز در جلسه بیروی اجراییه کمیته ولایتی بلخ حزب آبادی افغانستان شرکت نمود.

امروز دوشنبه مورخ ۱۹ عقرب جلسه بیروی اجراییه کمیته ولایتی بلخ حزب آبادی افغانستان، در دفتر کمیته ولایتی در حالی دایر گردید که رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان نیز اشتراک داشت . جلسه طبق اجندای معین بکار خود ادامه داد .در اخیر رییس حزب پیرامون کار حزبی سیاسی ، وظایف اعضای حزب و کمیته های ولایتی ، تحقق مصوبات و اساسنامه حزب ، تدویر کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان، آماده گی ها به تدویر پلینوم کمیته مرکزی و کنگره حزب صحبت مفصل نموده ، وظایف کمیته ولایتی بلخ حزب را مشخص ساخته ، به سوالات رفقا پاسخ ارایه کردند .جلسه که ساعت ده قبل از ظهر به کار خود آغاز نمود ،ساعت داوزده و سی ظهر به امید رفع نواقص کار و بهبود در در کار حزبی سیاسی خاتمه یافت .

رفیق راوش رییس حزب آبادی افغانستان، در ادامه سفر کاری شان به ولایت بلخ امروز دوشنبه مورخ ۱۹ عقرب از ساعت دو الی سه بعد از ظهر با اعضای شورای ولایتی بلخ حزب آبادی افغانستان ملاقات نموده ، پیرامون تدویر با شکوه کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان ، پیآمدها و پروسه جوان سازی حزب صحبت مفصل نموده ، در روشنایی مصوبات  وظایف اعضای حزب ، بخصوص جوانان بلخ را مشخص نموده و به سوالات اشتراک کننده گان پاسخ ارایه نمود.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۶/ ۲۰ـ ۰۹۱۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.