د هلمند د ولایتی گوندی کمیتی د اجراییه بیرو غونده

 

دهلمند دولایتی ګوندی کمیتی داجراییه بیرو غونډه په داسی حال کی چه داجراییه بیرو اکثریت غړی حاضر وه په ۲/۸/۱۳۹۹ نیټه په ګوندی دفتر کی دهلمند د ولایتی ګوندی کمیټي د رییس محترم انجینر محمد اسماعیل ترمشری لاندی داییره شوه. دغونډی ته دولایتی کمیټي دری تنوغړو ته هم بلنه ورکړل شوی وه.

 

دغونډي په اجندا کی :

- دګوند دمرکزی کمیټي په څانګوی دملګرو دګمارلو اودحقیقت زمان به میاشتنی کی دګډون په هکله

- او دځوانانود کنفرانس داسنادو دتکثیر په اړه.

ـ دولایتی شورا دکنترول او نظارت دکمیسیون د رپوټ اوریدل.

 - داجراییه بیروغړو دسوانحو پر فورمو بحث اوهغوی ته دګوندی کارتو دویش په هکله.

ـ دهیواد او هلمند حالات . دسولی او جګړی په اړه دتیرو پنځلسو ورځو دپرمختګونه په هکله.

 ـ نظرونه او وړاندیزونه او دراتلونکی غونډی دوخت اوځای ټاکل، موضوعات شامل وه.

په غونډه کی داجندا پرټولوشاملو موضوعاتو پراخه او هراړخیزه بحثونه وشول دچارو داجرا اوتنظیم په اړه لازمی پریکړی صادری او دچارو مسیولینو ته دندی وسپارل شوی.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۰۲۱۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.