تدویر جلسه سازمان حزبی شهرکسل

 

جلسه حضوری سازمان حزبی شهر کسل ( شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان ) به روز یکشنبه ۳۰ اگست ۲۰۲۰ میلادی دایر گردید .

نشست با صحبت  آغازین رفیق اشرف راسخ  منشی سازمان حزبی شهر کسل گشایش یافته و از تکمیل نصاب جلسه  و قانونیت آن  به رفقا اطمینان داده شد.

رفیق راسخ برای پیشبرد کار جلسه اجندای ذیل را پیشنهاد نمود:

۱ ـ ارایه گزارش از کارکرده های  سازمان ،

۲ ـ بحث  و گفت و گو پیرامون گزارش پیشکش شده ،

۳ ـ پیشنهادات ، نظریات و انتقادات .

برنامه کاری پیشنهاد شده  در فضای آزاد و دموکراتیک ، پس از نظرخواهی مورد تایید شرکت کننده گان جلسه قرارگرفته و جلسه مطابق اجندای تصویب شده به کارخود ادامه داد.

درهمخوانی با بند اول اجندا ، رفیق اشرف راسخ  گزارش همه جانبه ایی ازکارکردهای شورا در فاصله بین دوجلسه شورا را پیشکش نمود. او در بخشی از گزارش  خود اظهار نمود که با وجود شرایط دشوار کرونایی در کار سازمان ما سکتکی  رخ نداده و ما از طریق تماس های تیلفونی وبازدید های انفرادی با اعضای سازمان  در ارتباط و تماس منظم بوده ایم .

دراین گزارش برجهات مثبت  و کاستی ها در کارسازمان درنگ شده ، و از اعضای شورا درخواست شد تا دستاوردهای حاصله را گسترش داده ، و برای رفع کاستی های موجود تلاش مسوولانه و حزبی بخرچ دهند.

در همخوانی با بند دوم اجندا رفقا هریک : عبدالاحد شفیعی ، اسد رهیاب ، دگر وال نادری،  داکتر پتکمل ودگروال قدوس دیدگاه‌های شانرا  پیرامون گزارش ابراز نموده و از کارکرد ها یادهانی بعمل آوردند. گزارش از کار و فعالیت شورا مورد تایید رفقا قرارگرفت.

رفیق عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان  درمورد کارکرد شورای کشوری المان و کمیته اجراییه به تفصیل صحبت نموده و رفقا را در جریان فعالیت های شورا و کمیته اجراییه آن قرارداد.

دراین نشست رفیق ها شفیعی و رفیق اسد رهیاب در رابطه به فعالیت « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » معلومات  همه جانبه ارایه نمودند که مورد توجه رفقا قرارگرفت.

در بخش پیشنهادات و انتقادات، رفقا پیشنهادهای سازنده ایی را پیشکش نموده و در مورد کاستی ها بحث ، و تعهد سپردند که جهت رفع نواقص و کاستی ها تلاش های همه جانبه را بخرچ دهند.

در ادامه کار جلسه طرح مصوبه ایی توسط رفیق شفیعی قرایت و مورد بحث قرارگرفت که بعد از رای ‌گیری به اتفاق ارا تصویب گردید.

دراخیر رفیق راسخ پیرامون جریان جلسه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان معلومات ارایه نمود. رفقا از فیصله ها و مصوبات جلسه شورای کشوری المان مورخ ۱۷ ماه می ۲۰۲۰  میلادی پشتیبانی شانرا ابراز نمودند.

دراین جلسه رفقا حق العضویت های شش ماه اخیرسال ۲۰۲۰ میلادی شانرا تصفیه نمودند.

جلسه  حضوری شورا که ساعت چارعصر شروع شده بود حوالی ساعت شش شام به آرزوی رشد و استحکام مزید شورا ، تحقق فیصله های شورای مرکزی و دارلانشای حزب ، اثرگزاری کار سیاسی ـ سازمانی درمیان جامعه مهاجر افغان در المان ، و صلح و سرفرازی مردم  افغانستان و جهان به پایان رسید.

 

اشرف راسخ

منشی سازمان حزبی شهر کسل ، حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۰۷۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 202