دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

امروز دوشنبه مورخ ۶ اسد ۱۳۹۹ ساعت ده وسی قبل از ظهر تحت ریاست رفیق پروفیسور محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان ، اولین جلسه دارالانشای حزب بعد از قرنطین دایر گردید . در جلسه روسای دفاتر مرکزی نیز شرکت داشتند .

برای جلسه اجندای ذیل به اتفاق ارا تصویب گردید .

 ۱ـ  پلان کار سال ۱۳۹۹ حزب آبادی افغانستان.

۲ ـ استماع گزارش شعبه مالی و اداری حزب از بابت سال ۱۳۹۸.

۳ ـ  ارایه گزارش از چگونگی کار و فعالیت کمیته های حزبی در دوران قرنطین.

۴ـ استماع طرح پیشنهادی شعبه تفاهم و روابط سیاسی به دارالانشای حزب .

درآغاز رفیق راوش پیرامون ویروس کشنده کرونا و قربانی که حزب ما متحمل شد صحبت نموده لسیت رفقای که از اثر این ویروس جان های شرین خود را از دست دادند به خوانش گرفت . رفیق رضایی با قرایت ایات از کلام الله مجید به روح رفته گان دعا نمودند .

بعدْ رفقا به پا ایستاد شده و یک دقیقه سکوت نمودند.

رفیق پرتو پلان کار سال ۱۳۹۹ حزب آبادی را که از جانب شعبه تشکیلات مرکزی تهیه شده بود قرایت نمود .

پیرامون پلان رفقا بحث نموده ، نظریات خود را مطرح کردند که در نتیجه پلان به اتفاق ارا تصویب و درمورد مصوبه صادر گردید.

رفیق جنرال مختار رییس  شعبه مالی و اداری حزب گزارش امورمالی سال۱۳۹۸ را با جزییات به جلسه ارایه نمود .پیرامون موضوع بحث و سوالات مطرح شد . در نتیجه به اتفاق ارا مصوبه صادر گردید .

پیرامون بند سوم اجندا رفیق پرتو گزارش کار و فعالیت کمیته های حزبی در دوران قرنطین را بخوانش گرفت . روی کار کرد دفتر مرکزی ،کمیته های ولایتی داخلی ، کمیته های بیرون مرزی بخصوص شورای اروپایی بصورت مفصل صحبت نمود که مورد تایید جلسه قرار گرفت. بعد از ابراز نظر در مورد مصوبه صادر گردید.

رفیق استاد نجات رییس شعبه تفاهم و روابط سیاسی پیشنهادات شعبه را به دارالانشا ارایه کرد . روی پیشنهادات بحث مفصل صورت گرفته در نتیجه تصامیم لازم اتخاذ و مصوبه صادر گردید.

در اخیر رفیق راوش روی وضع سیاسی نظامی کشور توضیحات لازم ارایه کردند.

جلسه حوالی ساعت دوی بعد از ظهر به امید تشدید کار حزبی ـ سیاسی و تامین صلح در کشور اختتام یافت .

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۸۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020