بیروی اجراییه کمیته ولایتی ننگرهار حزب آبادی افغانستان  تشکیل جلسه داد


جلسه بیروی اجراییه کمیته ولایتی ولایت ننگرهار حزب ابادی افغانستان  روز پنجشنبه مورخ ۱۹ سرطان 1399 در دفتر حزبی کمیته ولایتی دایر گردید و روی ۳ ماده اجندا بحث صورت گرفت.
در نخست گزارش مختصر ازجانب غلام فاروق دهقانزاده رییس کمیته حزبی در باره تماس و رابطه با رفقای حزبی در جریان زمان قرنطین ارایه  شد . برای رفقا تاکید گردیده بود تا تمام هدایات و رهنمای های وزارت صحت عامه را در نظرگرفته و خود را در خانه قرنطین سازند ، که شکر الحمدالله بدون تلفات و ظایعات مریضی را سپری نمودند .
مطابق به ماده دوم اجندا در مورد امورمالی بعد از نظریات همه جانبه در قسمت جمع آوری حق العضویت ها و اعانه تصامیم لازم گرفته شد.
براساس ماده سوم اجندا راجع به وضع سیاسی و امنیتی کشور ، و صلح بین الافغانی صحبت های همه جانبه صورت گرفت. یک تعداد رفقا از نتایج انتخابات انتقاد نموده گفتند که شکل حکومت تغیر خورده در ماهیت خود همان حکومت وحدت ملی بوده نامش را رییس شورای صلح گذاشت سهم هر یک ۵۰% در نظر گرفته شده است.

 برای ۷۳ تن رفقا کارت عضویت حزبی توضیح گردیده و یک نفر جذب جدید هم صورت گرفته
جلسه ساعت ۳ بجه بعد از ظهر شروع و به ساعت ۵ عصر پایان یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۲۰۷

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020