اعلامیه دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت شهادت و مجروح شدن عده ای از کارگران افغانستان توسط مرزبانان ایران

 

افغانستان ـ کابل

۱۹ ثور ۱۳۹۹

 

قرار اطلاعات رسانه های جمعی و گزارش شاهدان عینی عده ایی از کارگران افغان که بنابر فقر و نا امنی در داخل کشورشان ، میخواستند جهت پیدا کردن لقمه نانی وارد کشور ایران گردند در ناحیه سرحدی «دهانه ذوالفقار» از سوی مرزبان ایرانی دستگیر ، و بعد ازتوهین و شکنجه به دریای هریرود انداخته شدند که در نتیجه عده ای از کارگران به مشکل نجات یافته ، متباقی جان بحق سپرده  و شماری تا هنوز مفقودالاثرمیباشند.

حزب آبادی افغانستان این حادثه را یک جنایت ضدبشری وظالمانه دانسته ، و تاثرات عمیق خود را ابرازداشته و به عاملان آن نفرین و لعنت میفرستد .ما خواستارپیگیری  جدی حادثه ازطرف مراجع دیپلوماتیک ومسوول کشور و نهادهای بین المللی میباشم.

حادثه شهادت کارگران افغانی نه تنها باعث غم واندوه مردم افغانستان گردیده بلکه درکنار واکنش های تند جهانی مایه انزجار و بی اعتمادی مردم افغانستان نیزمیباشد زیرا مردمان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به مثابه ی دوهمسایه  وبا داشتن علایق و مناسبات عمیق تاریخی، فرهنگی ومذهبی با هم برادرانه و مسالمت آمیز زنده گی نموده اند که درآینده نیزاین مناسبات  باید درمطابقت با منافع علیای هردو کشور، احترام متقابل ، صلح و بهروزی خلق های هر دو کشور ادامه یابد.

چنانکه درهمه اسناد و اعلامیه های ما ازجمله در پیام شادباش اول می ، روز جهانی کارگر،  تذکر رفته است ،عامل اصلی این همه نابسامانی ها، مهاجرت های کتله وی نیروی کارفعال کشور ادامه جنگ تحمیلی ، نبود حاکمیت قانون و یک حکومت پاسخگو در مقابل مردم و پاسدار منافع علیای مردم و زحمتکشان کشور میباشد که با وجود سرازیرشدن کمک های جهانی و موجودیت امکانات بالقوه زیاد در داخل کشور نتوانسته اند زمینه ی ایجاد کار برای مردمان کشور و بهبودی وضعیت زنده گی آنها را فراهم سازند.

دربیکاری و مهاجرت جوانان کشور منافع گروه های تروریستی و مخالفین مسلح کشورکه درخدمت منافع بیگانه ها قرار دارند و به نیابت از دشمنان منطقوی و جهانی مردم افغانستان به جنگ و خشونت و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور میپردازند نیز نهفته بوده و آنها به تشدید و دوام هرچه بیشتر این بحران دامن میزنند.درحقیقت همین نیروهای جنگ طلب وتروریست قاتلان اصلی جوانان کارگر افغانستان بوده و میباشند.اما تمام این عوامل نمیتواند از مسوولیت کشورهای میزبان که مطابق کنوانسیون های جهانی و آموزه ای انسانی وحقوق بشری مکلف به رفتار انسانی با پناهجویان میباشند بکاهد.

حزب آبادی افغانستان این عمل جنایت کارانه ضدبشری مرزبانان جمهوری اسلامی ایران را بار دیگرتقبیح ونکوهش کرده ، ازدولت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر درکشور وجهان و مراجع مختلف سازمان ملل متحد خواستار تعقیب و پیگیری حادثه بوده وخواهانه محاکمه علنی وشفاف ، و به کیفررسانیدن عاملان این جنایت ضدبشری میباشد.

حزب آبادی افغانستان ازهموطنان زحمتکش و متدین ، نیروهای ملی ، دموکرات و عدالتخواه ، سرمایه داران ملی ، روحانیون مردمدوست و خدا پرست ، روشنفکران ، فعالین جامعه مدنی و سایر نیروی ملی و دادخواه کشورمی طلبد تا به خاطر تامین صلح ، منافع ملی ، رفع بحران عمیق اجتماعی و اقتصادی ، ناامنی و بیکاری گسترده با هم متحد گردیده و صدای اعتراض شانرا در برابر ستم ، بهره کشی و جنایات نابخشودنی وخلاف قوانین بشری بالای کارگران ومهاجرین کشور در سراسر جهان ازجمله درجمهوری  اسلامی ایران بلند نموده ونگذارند تا اولاد این وطن مجبور شوند به خاطر دریافت لقمه نان و زنده گی به خارج ازکشور مهاجرت نمایند و با مبارزه پیگیر،متحدانه وصادقانه درصدد ریشه کن کردن عوامل تمام این بدبختی های موجود درکشور اقدامات جدی وعملی نمایند.

دولت افغانستان که مطابق قانون اساسی کشور مسوولیت حفظ جان شهروندان کشور را بعهده دارد باید در زمینه ایجاد و توسعه شرایط کار برای مردم ، تامین حقوق انسانی شهروندان کشوردرداخل وخارج از کشور تدابیرعاجل و لازم رویدست گرفته و آن را درمطابقت منافع علیای مردم و کشور، کنوانسیون های سازمان ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر عملی نماید. دولت  و ادارات مسوول افغانستان باید با عقد قراردادهای همکاری برای پیدا نمودن قانونی فرصت های کاری با کشورهای مختلف زمینه ارسال قانونی نیروی کار به خارج از کشور را مساعد سازد.

باردیگر با اظهار انزجار ونفرت به عاملین حادثه شهادت کارگران افغانستان ، روح قربانیان این حادثه المناک را شاد و برای مجروحان از بارگاه ایزد منان شفای عاجل تمنا داریم.

ما به مردم افغانستان و خانواده های غمدیده این حادثه جانکاه تسلیت عرض مینماییم.

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ  ۱/ ۲۰ـ ۰۸۰۵

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2020