پیام  دارالانشای حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید اضحی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

رفقا ، دوستان وهممیهنان عزیز و متدین!

دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت حلول عید سعید اضحی (قربان) صمیمانه ترین تبریکات خود را به نماینده گی از بیروی اجراییه ، شورای مرکزی واعضای مردم دوست و وطنپرست حزب  به دوستان ، مردم شریف وبا دیانت افغانستان ، متحدین سیاسی ، احزاب و سازمانهای ملی و ترقی خواه ،  نیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور، رفقا وخانواده هایشان تقدیم میدارد.

حزب آبادی افغانستان  بخوبی می داند که کشور ومردم ما درشرایط دشوار قراردارد که فقط همبسته گی و وحدت ملی مردم ، اتحاد وهمبسته گی احزاب و نیروهای ملی ـ دموکراتیک وترقی خواه کشور، وحمایت از نظام جمهوریت ونیروهای قهرمان ملی دفاعی وامنیتی که درسنگرهای گرم دفاع از مردم وکشورما قراردارند ، می تواند به گذارکشور از وضعیت کنونی یاری رساند.

حزب آبادی افغانستان از تمام تلاش ها واقدامات صادقانه ایی که به هدف ختم فوری جنگ و خون ریزی های بیشتر درکشور، آتش بس دایمی و تامین صلح سراسری، پایدار وعادلانه درافغانستان انجام شده وانجام میگردد، حمایت نموده  و ازهیچ تلاشی درراه تحقق این خواست مبرم مردم و میهن دریغ نمی کند.

حزب آبادی افغانستان دراین روزهای عید با فامیل های قربانیان حادثه انفجاری وتروریستی که بتاریخ ۱۶ اسد ۱۳۹۸ درناحیه ششم شهرکابل توسط دشمنان مردم افغانستان انجام گردید ، همدردی وغمشریکی خود را ابراز داشته ، این حمله تروریستی را شدیدأ محکوم ، و به عاملین آن نفرین می فرستد.

ما برای شهدای این حادثه خونین و سایرقربانیان جنایات تروریستی درکشورازبارگاه خداوند (ج) بهشت فردوس ، وبرای مجرحین شفای عاجل آرزو می نماییم.

حزب آبادی افغانستان ازپروسه صلح برهبری و مالکیت افغان ها واز پروسه انتخابات ریاست جمهوری بحیث پروسه ملی و دموکراتیک حمایت نموده ، خواهان یک افغانستان آباد، دموکراتیک و سربلند میباشد.

روزهای عید را برای هموطنان روزهای بی غمی ، رفع کدورت و دشمنی آرزو مینماییم.

 

با احترام

پروفیسور دوکتور محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان