اعلامیه دارالانشای حزب آبادی افغانستان
درارتباط با اظهارات اخیر دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان

 

کابل ، ۲ اسد۱۳۸۹ 
دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا درجریان دیدار با صدراعظم پاکستان در واشنگتن، دررابطه با مساله جنگ و صلح درافغانستان اظهارات سوال برانگیزی نمود که باعث تحریک احساسات ملی افغانها گردید. این اظهارات درافغانستان بامخالفت شدید احزاب سیاسی ، نهادهای اجتماعی و شخصیت های ملی قرارگرفت.
این نظریات رییس جمهور درشرایطی مطرح میگردد که همزمان با مذاکرات خلیل زاد و نماینده های طالبان درقطر، حملات تروریستی وانتحاری علیه مردم و نهادهای آموزشی درافغانستان تشدید یافته و همه روزه ازمردم بیگناه ما قربانی می گیرد.
از نظر دارالانشای حزب آبادی افغانستان، بهتراست تا حکومت ایالات متحده امریکا با توسل به اقدامات سودمند عملی ازجمله اعمال فشار ازنوع  تحریم های سیاسی، اقتصادی و نظامی دربرابرکشورها و نهادهای تمویل و صادرکننده تروریزم ، دردفاع از داعیه برحق مردم افغانستان برای زنده گی در صلح ، امنیت ، پیشرفت و دموکراسی قرارگیرد.
دارالانشای حزب آبادی افغانستان درحالی که از تامین صلح سراسری پایدار وعادلانه، آتش بس و قطع جنگ و خون ریزی درکشور جانبداری می نماید، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طبق تقویم تعین شده را به گونه شفاف وعادلانه یک اصل دموکراسی می داند. اعتقاد راسخ داریم که تعین سرنوشت مردم افغانستان به دست خود افغانها رقم خورده ، و ما هرنوع مداخله درامور داخلی افغانستان را محکوم می نماییم.

یکبار دیگر از مردم شرافتمند و زحمتکش کشور درخواست می نماییم تا متحد و یکپارچه از تمامیت ارضی ، استقلال و حاکمیت ملی در برابرتوطیه ها و مداخلات بیگانگان دفاع و حراست نمایند.

افغانستان به مثابه یک کشورمستقل، آزاد وسربلند درطول تاریخ باافتخار وسربلندی زنده گی کرده ودرآینده نیز بدان منوال به موجودیت خود ادامه داده ، ومحو ونابودی آن ناممکن وخواب وخیالی بیش نیست.

 

بااحترام
پوهاند محمدداوود راوش
رییس حزب آبادی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۴۰۷ 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019