پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر

شهرکابل ، جوزای ۱۳۹۸ خورشیدی

 

 هم میهنان مسلمان و زحمتکش ،

اعضای پرافتخار حزب آبادی افغانستان ،

اعضا و هواداران ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی، دموکرات و ترقی خواه افغانستان ،

روحانیون و ملا امامان شریف ومردم دوست وطن !

 

فرارسیدن عید سعید فطر، این عید پاکیزه گی ، همدلی، رفع کدورت و دشمنی ؛ وعید صلح و صفا را به کافه ملت غیور و زحمتکش افغانستان تبریک گفته، تمنا داریم به میمنت این روزهای نیکو دلها و خانه های هموطنان ما پر ازصلح، خیر، خوشی و خوشبختی بوده ، صلح  و آرامی  نصیب جهانیان گردد.

عید فطراین عید پاکیزه گی روزی است که مسلمانان جهان در کنار یکدیگر به نماز می ایستند ومنحیث نمادی از وحدت ، صلح و صفا به عبادت خداوند متعال می پردازند تا حیات وکرامت انسانی محفوظ ، و نیل به خوشبختی برای همه، خصوصاْ به مردم متدین و صلحدوست افغانستان درهرکجایی که هستند در عزت و سرفرازی میسرگردد.

امید دراین روزهای خوشی و اخوت درمطابقت به فرمان ایزدی صدای انفجار و مرمی  و بوی آتش و باروت در سراسر کشور خاموش بود، و مسلمانی بدست برادرمسلمانش به قتل نرسد.

حزب ما مطابق برنامه انساندوستانه خود صادقانه «...خواهان آتش بس و قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر، و استقرار صلح عادلانه و عام شمول در افغانستان است. ما از حل مشکلات موجود با مخالفین مسلح داخلی دولت از طریق سیاسی حمایت نموده ، و جلب و مشارکت آنها درپروسه های سیاسی افغانستان بشمول اشتراک در انتخابات  نهادهای دولتی با ضمانت های حقوقی و برگشتاندن افراد مسلح به زنده گی عادی پشتیبانی می نماییم ـ برنامه حزب آبادی افغانستان .»

امید به حرمت این روزهای نیک ، طرف های درگیرجنگ به توافقی برای آتش بس و صلح دوامدار، این آرزوی شریفانه و قلبی میلیونها مسلمان داغدیده وخسته ازجنگ درکشوربرسند.

ما به این باوریم که راه نجات مردم درصلح وهمزیستی نهفته، وتنها در صورت پایان بخشیدن به جنگ و زورمی توانیم به تحقق دموکراسی، عدالت ، پیشرفت و اخوت نایل آییم. برای رسیدن به رفاه و آسایش مردم مسلمان و متدین کشور ایستاده گی وهمکاری جانبازانه تمام نیروهای ملی ، صلحدوست و وطنپرست در برابرتوطيه ها ومداخلات  بی شرمانه دشمنان خارجی و داخلی کشور ضرور و لازم میباشد .

هموطنان زحمتکش و متدین ،

حزب آبادی افغانستان  که به مردم شریف، پرتلاش و زحمتکش افغانستان تعلق دارد، همواره بخاطرسعادت و بهروزی مردم  و اعتلا و سرفرازی میهن  تلاش نموده و در این راه قربانی های فراوانی را متقبل شده است.

ما با اغتنام از فرصت عید سعید فطر را به همه زحمتکشان کشور، خانواده ها و بازمانده گان شهدای راه آزادی و سربلندی افغانستان، به روحانیون وطنپرست و صلحدوست کشور، ومنسوبین دلیر قوای مسلح کشور تبریک گفته ، آرزومندیم تا صلح ، خوشبختی و سرفرازی نصیب هرهموطن باشهامت ومردمدوست ما گردد.

 آرزو داریم به برکت عید سعید فطر، مخاصمت و تیره گی  جایش را به محبت، صمیمیت، همدیگرپذیری، همدلی و تحکیم پیوندهای عمیق ملی ، صلح و امنیت سرتاسری ، رفع کدورت ها واگذار شود ، و مردم مسلمان و متدین ما که دشواری جنگ های متمادی را متحمل شده اند، به صفحه جدیدی از زنده گی درصلح  و باهمی قدم بگذارند.

 

با حرمت فراوان

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019