دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان امروز پنجشنبه ُ مورخ دوم جوزا سال جاری ، تحت ریاست پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، در دفتر مرکزی دایر گردید .در جلسه روسای شعبات مرکزی نیز اشتراک داشتند .
برای جلسه اجندا ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:

۱ـ استماع گزارش از چگونگی کار و فعالیت حزب در ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه کشور،

۲ـ استماع گزارش سفر رفیق شکر یه زمان به ولایت فاریاب.

طبق ماده اول اجندا رفیق کرام الدین نجات رییس شعبه تفاهم و روابط سیاسی پیرامون چگونگی ایجاد ایتلاف احزاب ملی ، دموکرات و ترقی خواه کشور ، نقش حزب آبادی افغانستان در شکل گیری ایتلاف و فعالیت فعلی اعضای حزب در کمیته های کاری ایتلاف گزارش مفصل به جلسه ارایه کردند . به تعقیب آن رفیق داکترعبدالرشید جانباز معاون کمیته سیاسی در مورد جلسات و مصوبات کمیته سیاسی ایتلاف به جلسه گزارش دادند .

پیرامون موضوع عده یی رفقا صحبت نموده ، خاطر نشان ساختند که ایتلاف یک امر ضروری است ، ما باید در کمیته های کاری و رسانیدن صدای ایتلاف به گوش هموطنان فعالانه کار کنیم ، جایگاه حزب خود و ایتلاف احزاب را در جامعه تثبیت نماییم .مصوبات و فعالیت های ایتلاف از طریق شعبه تبلیغ و فرهنگ به گروپ های حزبی فرستاده شود تا همه اعضای حزب عملا فعال شوند .

طبق ماده دوم اجندا رفیق داکتر شکریه زمان از سفر شان به ولایت فاریاب و ملاقات با هیات رهبری شورای ولایتی گزارش داده گفتند ، سلسله سوالات نزد شان ایجاد شده بود که پاسخ های لازم ارایه گردید .جهت تنظیم بهتر امورحزبی و سازمانی و رفع نواقص ، سفر کاری به آن ولایت پلان شود .
در مورد ابراز نظر صورت گرفته ، تصامیم لازم اتخاذ شد.

سپس رفیق راوش پیرامون کار و فعالیت رهبری حزب در فاصله بین دو جلسه دارالانشا ، اشتراک فعال رفقای ما از مرکز و ولایات در لویه جرگه مشورت صلح به جلسه معلومات داده ،افزودند که حزب ما دراین جرگه دعوت نشده بود اما رفقا با امکانات مختلف به جرگه راه یافتند و سهم فعال در کمیته های داشتند. همچنان از ملاقات های متعدد با نماینده گان احزاب و سازمان های همسو و چپ دموکراتیک ، تکت های انتخاباتی و اجراات صورت گرفته به جلسه گزارش دادند که در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.
جلسه که ساعت دوی بعد از ظهر بکار خود آغاز کرده بود ، به امید صلح سراسری در کشور ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر اختتام یافت .


(‌شعبه تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۳۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019