در شورا های حزبی چه میگذرد ؟


درشورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان


راه اندازی جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی عزنی حزب آبادی افغانستان

جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان ،امروز یکشنبه ۲۵ حمل ۱۳۹۸ حوالی ساعت ۹  قبل از ظهر تحت ریاست  رفیق محمد مهدی عظیمی ، رییس شورای ولایتی غزنی در فضای دموکراتیک برگزار گردید.

در جلسه اجندا های ذیل پیشنهاد،  و با اکثریت آرا تصویب گردید :
۱ ـ بحث و بررسی فعالیت های حزبی سال ۱۳۹۷
۲ ـ بحث و تبادل نظر روی برنامه ها و فعالیت های حزبی بخاطر رشد و انکشاف فعالیت های حزب درسال جدید.

راجع به بند اول جلسه ، رفقا فعالیت سال ۱۳۹۷ را مثمر دانسته ، و از دست آوردهای این سال یادآوری نموند که بعنوان مثال از جذب چندین رفیق فعال و پرانرژی میتوان یاد آوری نمود.هم چنان جلسات شورا دراین سال بطور منظم برگزار گردیده و گزارش آن به دفتر مرکزی ارسال شده است.

و درضمن با وجود شرایط جنگی و نا امن غزنی رفقا با تمام صداقت وشجاعت بهترین فعالیت را در این ولایت دارند.

در قسمت بند دوم اجندای جلسه ، رفقا متذکر شدند که نباید به فعالیت های گذشته مان اکتفا و قناعت کنیم، بلکه امسال را باید بیشتر و بهتر ازسال گذشته کار کنیم.
که در این رابطه برنامه های ذیل تصویب گردید:.
ـ  تدویر به موقع جلسات حزبی اعم از شورای ولایتی، نواحی، شورای شهر و...
ـ  جذب بیشتر جوانان فعال، صادق و پرکار به صفوف حزب.
ـ گسترش کار و فعالیت های حزبی.
در اخیر جلسه تک تک رفقا وعده سپردند که در راستای فعالیت های حزبی از هیچگونه تلاش دریغ نورزند ، وهم چنان خواست تمام رفقا از دفترمرکزی اینست که با شورای غزنی بیشتر از پیش همکاری نموده و در قسمت رفع ضروریات اساسی دفتر غزنی اقدام نمایند.
جلسه با دعایه اختتام یافت.
( شعبه تبلیغ و فرهنگ شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان )

 

 

در شورای ولایتی پکتیا حزب آبادی افغانستان

 

نوید خوش :
شورای ولایتی پکتیا حزب آبادی افغانستان با چهره تازه ظهورکرد !

با مریضی طولانی منشی اسبق شورای ولایتی پکتیا و بالاخره وفات شان ، وهم توظیف و تبدیل رفقا شورای ولایتی به محلات دیگر ، شورا ی حزبی غیر فعال گردیده بود.

شعبه تشکیلات مرکزی در جلسه شعبه موضوع احیای دوباره شورا را بررسی و رفیق گل کریم صدیقی عضو بیروی اجراییه و عضو شعبه تشکیلات مرکزی وظیفه گرفت تا در قسمت فعال سازی شورا اقدام نماید .
رفیق صدیقی سفر کاری به آن ولایت را تنظیم ، با رفقای سابق و جوانان آگاه، منور ، تحصیل کرده ملاقات ها را سازماندهی و کمیت قابل ملاحظه جوانان را بعد از ملاقات ، آماده نمود تا اینکه بتاریخ دهم حمل تعداد جوانان گردهم آمده طی گردهم آیی تعهد بر احیا و فعال سازی دوباره شورای ولایتی حزبی نمودند . رفیق صدیقی در جلسه روی تدویر موفقانه کنگره حزب و اهداف مرا می آن با رفقا صحبت مفصل نمودند.
در ختم جلسه تصامیم مهم اتخاذ گردید ، از جمله صفحه فیسبوکی حزب آبادی ولایت پکتیا ایجاد که تعداد زیاد رفقا در آن فعالانه همکار اند .
امروز جمعه مورخ ۲۳ حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی جلسه شورای ولایتی پکتیا حزب آبادی افغانستان برگزار شد .
در جلسه عده یی از فعالین اشتراک داشتند که روی برنامه های مهم و ضروری از قبیل جلب و جذب اعضای جدید به صفوف حزب ، اگاهی دهی و خبر کردن اعضای سابقه حزب جهت تامین ارتباط با سازمان حزبی شان ، تعین زمان برگذاری جلسه بعدی و سلسله مسایل مبرم کشوری و محیطی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم مشخص اتخاذ گردید .
جلسه با دعایه خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت .
عبدالحمید اختری سرپرست شورای ولایتی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۵۰۴

 

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019