شاد باش نوروزی شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان

به مناسبت حلول سال نو و نوروز باستانی

 

هموطنان عزیز وگرامی؛

شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان فرارسیدن سال ۱۳۹۸ خورشیدی، نوروز باستانی وبهار دیگر را به شما تبریک و تهنیت گفته وامید واراست که سال نو پیام آور صلح،همزیستی باهمی،اتحاد و همبستگی ملی و پایان بحران دامنه دار، رنج وغم وکشتار در افغانستان عزیز باشد.

ما به آن امید بسته ایم تا در تحت شعاع خورشید سال روان، رخسار جدیدی از فصل زندگی نمایان گردد تامراکز جدید وگسترده سیاسی درگرو بسیج وهمبستگی همه نیروهای ترقی‌خواه کشور،همه نیروهای ملی و وطنپرست در چهارچوب جبهات،ایتلاف ها و وحدت ها بوجود آمده ، در راستای نجات افغانستان عزیز از گرداب موجود،شکل گرفته وضمانت نیرو مند برای بقای سیاسی جغرافیای افغانستان،در سمت دفاع از تمامیت ارضی،حاکمیت وارزشهای بزرگ سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی ،کلتوری وفرهنگی بوجود آمده وجبهه بزرگ ملی برای سمتدهی مبارزات مشترک علیه کشور گشایان، تجاوزات ومداخلات آشکار ،علیه تروریزم وارتجاع سیاه درکشور مابوجود آید.

شورای اروپایی، حساسیت ومطالبات زمان را بدرستی درک نموده وعملا درمیدان معرکه حضور دارد.ما تمام مساعی وتلاش های گسترده را طی سال جدید درمسیر پُل سازی میان همه نیروها وایجاد مبارزات مشترک برای نجات افغانستان عزیز بکار خواهیم برد.

درمقدم بهاران و فصل جدید کارو پیکار، از همه نیروهای ملی ، ترقیخواه ومیهندوست مطالبه نموده تا بیاییند یکجا ودریک صف واحد با راه اندازی مبارزات مشترک حول اهداف مشترک گِرد آماده وبا راه اندازی گفتمان ملی و راهیابی راهکار های مبارزه و دفاع، راه نجات را برای مادر وطن جست و جو نموده و رسالت خویش را دربرابر تاریخ و وطن ومردم شریف افغانستان به انجام برسانیم.

 

با احترامات

کاوه کارمل

رییس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۶/ ۱۹ـ ۲۰۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019