پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت جشن باستانی نوروز وحلول سال نو خورشیدی

 

 

دارالانشای حزب آبادی افغانستان حلول سال ۱۳۹۸خورشیدی و جشن باستانی و جهانی نوروز، این یادگارکهن آریایی ها را به همه هموطنان عزیز، زحمتکشان و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور وهمه خلق های حوزه تمدنی نوروز تبریک و شادباش میگوید.

تجلیل از نوروز ، منحیث نماد پایان فصل سردی و افسرده گی و آغاز جشن شگوفایی و زنده گی و بزرگداشت از کار و پیکارانسان بخاطر بقای حیات ، سرسبزی ، طراوت و  باروریست .

بزرگداشت از نوروز تجلیل از روح شاد زنده گی ، سرسبزی و شادابی ، تجلیل از نوآوری وتجدید حیات درطبیعت است.

تجلیل جشن باستانی نوروز با همه رسوم و عادات نیکو ، پسندیده  و مردمی آن از نوع خانه تکانی ، آب پاشی ، سمنک ، هفت سین ، رفتن به دامن طبیعت و ده های رسم دیگر همه دعوت انسان به نیکوکاری ، همگرایی ، رفع کدورت ، افسرده گی و امید به صلح ، همدلی و آزادی است. برای همین هم رشد و باروری فرهنگ نیکو و انسانی نوروز، تبجلیل از کارنامه های نیاکان واجداد ما بخاطر ایجاد و گسترش فرهنگ والای انسانی میباشد.

هممیهنان زحتمکش و پرتلاش ،

ما امسال جشن باستانی نوروز و میله عنعنوی دهقان را درحالی تجلیل می کنیم که بنابر خواست و برنامه های دشمنان افغانستان ، جنگ تحمیلی و استخوان سوزهنوزهم همه روزه از مردم و میهن قربانی می گیرید. درچنین وضع دردبارلازم است تا نیروهای هوادار مردم با الهام ازعنعنات و رسوم پسندیده نیاکان، و دستاوردهای رزم و پیکار گذشته گان در راه رهایی ، عدالت و پیشرفت ؛ روحیه وحدت ، همدلی و تلاش همه جانبه بخاطر دفاع و حراست از دستاوردهای دموکراتیک را تقویت وگسترش بخشند.

هموطنان گرامی ،

نیروهای ملی و مترقی کشور ،

حزب آبادی افغانستان مانند گذشته ، درآغازسال نوخورشیدی یکبار دیگر بخاطر نزدیکی و همگامی در راه تامین صلح ، برادری ، آبادی وشگوفایی مردم و میهن ، دست اتحاد و برادری را به سوی شما پیش می نماید.

ما درسال سرنوشت سازی که در پیش روست ازهرنیت نیک وعمل وطن خواهانه و صلح جویانه شما به گرمی استقبال می کنیم ، تا باشد سال ۱۳۹۸خورشیدی منحیث سال صلح ، دوستی ، وحدت وهمبستگی مردم افغانستان ونیروهای داد خواه کشورثبت تاریخ کهن این مرزوبوم گردد.

نوروز جشن بهار ، رویش و خرمی  و پایان سردی و افسرده گی مبارک !

با احترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۰۰۳

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019