در سازمانهای حزبی چه می گذرد ؟

دیـدار با جــوانان

 

روز شنبه مورخ ۲۵حوت  ۱۳۹۷ خورشیدی در پارک جوانان شهر جلال آباد با یک تعداد جوانان متعهد شهر ملاقات کاری صورت گرفت.

 درین ملاقات ریس شورای حزبی شهر جلال آباد رفیق نجیب الله  خیرخواه ، و رفیق سعدالله  رضایی ، عضو دارالانشای حزب اشتراک نمودند. رفیق خیرخواه رفقا جوان را معرفی نمود ، بعداً آنها یک سلسله سوالات که نزد شان بود را مطرح  نمودند. درمقابل استاد رضایی به تمام سوالات شان مطابق پالیسی جاری حزب پاسخ ارایه نموده ،  ازتصمیم  رهبری جهت جوان سازی حزب به ایشان مفصلا روشنی انداخته و در راه جلب وجذب جوانان ایشان را تشویق نمود . وی بخاطر جوان سازی شورای شهر جلال آباد و سهمگیری فعال جوانان در امور حزبی طرح های مشخصی را  ارایه نمود.
چون در پارک جوانان جلال تعداد کثیری ازجوانان غیرحزبی فعالیت می نمایند  لذا  بخاطر جلب و جذب دربین این جوانان رهنمایی لازم صورت گرفت .
ملاقات در فضای بسیار صمیمانه صورت گرفته  وتاثیرات خوبی بر روحیه جوانان حاضر گذاشت که درمقابل جوانان حاضر وعده نمودند که الی ملاقات بعدی یک کتله  قابل ملاحظه را درصفوف حزب باخود خواهیم داشت.

ملاقات که از ساعت چهار عصر الی هفت شام  دوام نمود ، با عکس برداری  دسته جمعی یادگاری پایان یافت.
زنده باد جوانان متعهد کشور!

شورای شهر جلال آباد حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۹۰۳

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019