پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت ۹ حوت« روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی » افغانستان

 

هموطنان باشهامت!

نیروهای قهرمان امنیتی، فداکاران راه صلح و آزادی در کشور!

از سال ۱۳۹۵ بدینسو همه ساله از نهم حوت به مثابه « روز ملی نیروهای امنیتی ودفاعی » طی مراسم خاصی در سراسر کشور بزرگداشت به عمل می آید.

تجلیل از « روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی » کشور احترام وستایش از نیروهایی است که به خاطر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و امنیت و مصوونیت شهروندان آن قهرمانانه و با ایثار جانفشانی می نمایند.

روز نهم حوت در تاریخ مبارزات رهایی بخش و آزادی خواهانه مردم ما یک روز تاریخی و جاودانه است زیرا در این روز مردم افغانستان تحت رهبری شاه ترقیخواه و آزادی دوست شان اعلیحضرت امیر امان الله خان ، استقلال شان را از استعمار انگلیس اعلان و برای رفع موانع دراین راه آماده نبرد مسلحانه  در برابر بزرگترین  قدرت جهان آن زمان گردیدند. مردم با سپاس و حقشناس افغانستان همیشه از خدمت گزاران راه صلح  و آزادی، و نیروهای دفاعی شان که در راه صلح ، حفظ استقلال ،آزادی و نوامیس ملی شان با ایثار وازخودگذری قرار داشته اند با افتخار و همه جانبه حمایت و بزرگداشت به عمل آورده اند؛ چنانچه دردهه شصت خورشیدی از روز بیست و هشتم اسد علاوه بر تجلیل از روز استراداد استقلال کشور ، به مثابه « روز اردو» نیز طی مراسم خاصی تجلیل به عمل می آمد و همچنان روزهای مشخص دیگر به خاطر تقدیر و حق شناسی از نیروهای پولیس و امنیت ملی در تقویم کشور جا داشت.

هدف از تجلیل از « روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی » احترام به فداکاری ها و قهرمانی های آن دلیرمردان و شیرزنانی است که هم اکنون به خاطر تامین امنیت سراسر کشور و نابودی و سرکوب نیروهای اهریمنی جنگ طلب و تروریست های خون آشام و دشنمان زنده گی مردم افغانستان در سخت ترین شرایط ایفای وظیفه می نمایند.

ما با تجلیل از نهم حوت ، باید کارنامه های پرافتخار و جاودانه نیروهای امنیتی خویش را همگانی ساخته و زمینه های لازم شناخت این نیروها و حقانیت فداکاری های شان را به مردم و راه ها و وسایل کمک و تشکل و روحیه بخشی نیروهای امنیتی ما را مشخص سازیم.

نیروهای قهرمان کشور باید مورد حمایت همه جانبه تمام نیروهای ملی و مترقی کشور،احزاب و جامعه مدنی قرارگرفته و دولت باید تدابیر ویژه را برای تجهیز و مدنیزه سازی و نیز ارتقای روحیه رزمی نیروهای امنیتی کشور اتخاذ نماید.

تامین حقوق تقاعد و حقوق شهدا ومعلولین نیروهای امنیتی کشور و توجه به خانواده های شان در سرلوح وظایف جدی دولت باید قرار داشته باشد.

حزب آبادی افغانستان درحالیکه تجلیل از نهم حوت را به مثابه « روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی » کشور اقدام مهم و با اهمیت دانسته،همکاری و حمایت همه جانبه و قاطع خودرا از نیروهای امنیتی کشور اعلام میدارد.

جزب آبادی افغانستان به نیروهای امنیتی کشور و مبارزات قهرمانانه آنها افتخار می نماید و برای اعاده حقوق و امتیازات قانونی آنها مطابق قانون و منافع ملی کشور مبارزه می کند.

حزب آبادی افغانستان روز نهم حوت « روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی » افغانستان را به تمام مردم سلحشور و شجاع کشور، نیروهای مسلح قهرمان افغانستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت می گوید و آرزومند است تا در تمام صحنه های کار و پیکار ملی و طندوستانه پیروزی های عظیم و پرافتخار نصیب شان گردد.

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۸۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018