جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان دایر گردید

 

امروز پنجشنبه مورخ سوم جوزا سال ۱۳۹۷ ، ساعت نه صبح جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق عبدالرشید آرین عضو دارالانشا و سرپرست حزب ، در دفتر مرکزی واقع شهر کابل  دایر گردید.

در جلسه روسای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
اجندای پیشنهادی  :
ـ استماع گزارش کمیسیون موظف  در مورد بررسی پیشنهاد نه ماده ای شماری از رفقا در رابطه به تدویر کنگره حزب ،
 به اتفاق آرا تصویب گردید.
طبق آن رفیق محراب الدین صمدی گزارش کمیسیون را که دربرگیرنده جلسات ، نظریات ، طرح ها ، تفاهمات اعضای کمیسیون  روی طرح پیشنهاد شده نه ماده ای بود به جلسه ارای ه نمود .
پیرامون گزارش تعدادی از رفقا صحبت نموده ، نظریات و نقطه نظریات خود را ابراز نمودند. که با در نظر داشت آن مصوبه  دارالانشا به اتفاق آرا تصویب گردید .

 دارالانشای حزب فیصله نمود که سه تن هر یک عبدالحی مالک ، میر زمان وفادار و جانان میرخیل اعضای دارالانشا که نشست کمیسیون را ترک ؛ و با پخش اعلامیه با حزب قطع علاقه نمودند، منبعد با حزب ملی ترقی مردم افغانستان تعلق ندارند.

همچنان جلسه دارالانشا مسایل انتخابات شوراهای ملی و ولسوالی ها را مورد بحث قرار داده ، شماری از رفقا روی انتخابات و شرکت حزب در این پروسه ملی  و سرنوشت ساز صحبت نموده ، در نتیجه تصامیم لازم اتخاذ گردید .
جلسه حوالی ساعت ۱۱ قبل از ظهر در فضای تفاهم کامل رفیقانه و موفقیت های بیشتر حزب به پایان رسید.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۸۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018