پیام دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

وطنداران عزیز!
وضعیت نهایت بحرانی امنیتی در حو مه و داخل شهر فراه سبب شهادت و زخمی شدن قریب به هشتاد تن مردم ملکی و بیجا شدن اکثریت باشنده گان شهرفراه شده است. وقوع این فاجعه تمام مردم افغانستان را عمیقاً اندوهگین نموده است.
دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به نماینده گی اعضای حزب ، تاثرات عمیق خویشرا بخاطر وقوع این فاجعه ابراز داشته ، شدیداً آنرا محکوم نموده و تقبیح می‌ نمایند.
از رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصرانه می ‌طلبد تا با اتخاذ تدابیر لازم امنیتی جهت بازگشتاندن فضای صلح  و امنیت پایدار برای مردم این ولایت ازهیچگونه مساعی مضایقه ننمایند.

با درود ها


عبدالرشید آرین سرپرست
حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۶۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018