تدویر جلسه  دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به روز پنجشنبه مورخ ۱۳ ثور سال ۱۳۹۷ تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، در دفتر مرکزی واقع شهر کابل دایر گردید. در جلسه مسوولین و معاونین شعبات و کمیسیون های مرکزی نیز شرکت داشتند. برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تصویب قرارگرفت :

۱ ـ بحث روی یا داشت عده یی از رفقا در مورد چگونگی تدویر کنگره حزب ،

۲ ـ بحث روی اشتراک حزب در پروسه انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی.

در آغاز جلسه رفیق راوش روی سلسله مسایل صحبت نموده و گفتند: شورا های ولایتی حزب فعالانه کار می ‌نمایند، تماس ها و مذاکرات با احزاب و سازمان های سیاسی ، اجتماعی و کته گوری های مختلف مردم وجود دارد. شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب فعالانه کار می ‌نمایند.

ماهنامه حزب چاپ و به شورا های ولایتی فرستاده شد. مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی صورت گرفته ؛ و اهداف حزب وسیعا توضیح شده است. کنفرانس های شورا های ولایتی طبق مصوبه دارالانشای حزب دایر گردیده و برای تدویر کنگره کار صورت گرفته است. با تاسف وضع امنیتی در کشور رو به وخامت میرود. اما ما وظایف مانرا طبق برنامه حزب در برابر مردم و کشور ادامه میدهیم  و صادقانه در خدمت مردم و کشور خود قرار داریم. طبق ماده اول روی یا داشت و سلسله اجرات صورت گرفته توضیحات لازم ارایه گردید ‌. پیرامون آن عده زیاد رفقا ابراز نظر نموده ، نظریات خود را پیشکش نمودند . در مورد مصوبه دارالانشا به اتفاق آرا تصویب و مطابق آن کمیسیون موظف گردید تا روی یا داشت رسیده ، بحث و با دقت یا داشت را تحلیل و تجزیه نموده ، گزارش خود را به جلسه بعدی دارالانشا ارایه بدارد.

طبق ماده دوم رفیق صبور ثابت رییس کمیسیون تفاهم و روابط سیاسی حزب ، طرح های کمیسیون را قرارذیل به جلسه ارایه نمود:

۱ ـ طرح رهنمود پیرامون انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی،

۲ ـ چگونگی سازماندهی جریان انتخابات و کاندیدان مطرح سال ۱۳۹۷،

۳ ـ طرزالعمل ایجاد شورای همکاری نیروهای ملی و دموکراتیک افغانستان پیرامون انتخابات.

شماری از رفقا به ارتباط  طرح های یادشده ابراز نظر نموده وهم کاندیدان حزب برای انتخابات ولسی جرگه از ولایت کابل و سایر ولایات مشخص شدند. سه طرح ارایه شده در پرنسیپ مورد تایید قرار گرفت و فیصله بعمل آمد تا رفقا نظریات تکمیلی خود را به کمیسیون بسپارند. در مورد طرح های ارایه شده مصوبه دارالانشا صادرگردید. جلسه که حوالی ساعت ۹ صبح به کارخود آغاز نموده بود به آرزوی تامین صلح و ثبات دائمی در کشور حوالی ساعت یک بعد از ظهر پایان یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۴۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018