تدویر کنفرانس ها و جلسات حزبی

بر بنیاد گزارشات جداگانه  « کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره  » ، کنفرانس های حزبی برای گزینش نماینده گان به کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با موفقیت و همدلی در سراسرکشور بر پا می گردد.

در گزارش « کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره » در یاره کنفرانس حزبی شورای شهرکابل آمده است :

« کنفرانس شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ نهم حمل ۱۳۹۷ تحت ریاست رفیق جیلانی معاون شورای شهر در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در کنفرانس رفیق پوهاند داکتر  محمد داوود راوش رییس حزب ، شماری از اعضای دارالانشا، بیروی اجراییه و اکثریت قاطع نماینده گان انتخابی شورا های نواحی شهر کابل اشتراک نموده بودند. کنفرانس شهر کابل در شرایطی دایر گردید که کنفرانس های نواحی شهر با موفقیت جهت تعین نماینده گان به پایان رسیده است. کار کنفرانس با تلاوت آیات چند از قرآن کریم توسط رفیق الحاج محمد امان افتتاح و بعدا سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان پخش گردید.

برای کنفرانس اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق ارا تصویب گردید:

۱ـ ارایه گذارش شورای شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

۲ـ انتخاب نماینده به کنگره حزب .

۳ ـ تعین کمیت شورای شهر و بیروی اجراییه شهر کابل و انتخاب اعضای شورای شهر کابل

طبق ماده اول: گزارش کنفرانس توسط رفیق استاد سعد الله رضایی رییس شورای شهر کابل که در بر گیرنده کار و فعالیت انجام شده و انجام نشده دوساله اخیر شهر کابل را احتوا مینمود ، ارایه گردید. در رابطه به گزارش رفقا دردمند والحاج محمد امان ابراز نظر نمودند.

طبق ماده دوم:لست پیشنهادی بیروی اجراییه شورای شهر کابل از جمله نماینده گان انتخابی شورا های نواحی شهر کابل به کنفرانس معرفی گردید. بعدا تعدادی از رفقا خود را نیز کاندید نمودند. در نتیجه رای گیری که روی تک تک کاندیدان صورت گرفت تا سهمیه داده شده تکمیل گردید.

هکذا لست تعداد از اعضای بیروی اجراییه حزب که ازطریق دارالانشا به کنفرانس معرفی گردیده بودند ، به کنفرانس ارایه گردید که به اکثریت مطلق آرا تصویب گردید.

طبق ماده سوم: برای شورای شهر کمیت چهل تن طبق طرزالعمل پیشنهاد گردید که به اتفاق آرا تصویب گردید. بعدا لست پیشنهادی تشکیلات به شورای شهر ارایه گردید . چند تن دیگر نیز خود را به عضویت شورای شهر کاندید کردند. در نتیجه رای گیری انفرادی روی اعضای کاندید شده صورت گرفت و به اتفاق آرا اعضای شورای شهر کابل انتخاب گردید. قابل ذکر است رای گیری درفضای آزاد ودموکراتیک طبق مندرجات اساسنامه صورت گرفت .

رفیق پوهاند داکتر  محمد داوود راوش رییس حزب کار کنفرانس را ارزیابی نموده در ابتدا انتخاب رفقای نماینده را به کنگره حزب صمیمانه تبریک گفته افزود ما میتوانیم به رفقا از ین طریق ابراز رای نمائیم، این یک دموکراسی است. ما در شرایط خاص افغانستان مبارزه می‌نمائیم ،ما میخواهیم یک کنگره خوب طبق معیار هاو ارزش های دموکراسی داشته باشیم.ما به یک کنگره تاریخی نیاز داریم .ما از دل تاریخ برآمده ایم.از جنبش مشروط خواهان تا امروز وارث واقعی شما هستید.ما نیروهای سالم اندیش، مبارز و ترقی خواه هستیم. مایک کمیت آگاه هستیم. تاریخ با افراد آگاه حرکت میکند، کسی هدف دارد راه شان آسان است. رفیق راوش روی پذیرش جوانان و روشنفکران به حزب منحیث یک ضرورت تاکید نمودند.ما باید بیرق حزب را به نسل آگاه کشور تسلیم نمائیم ،ما به جوانان نیاز داریم و با آ نها کار دقیق نمائیم. ما حزب امروز هستیم و برای فردا کار میکنیم.

رفیق رضایی از سخنان رفیق راوش ابراز سپاس نمود و وی را به حیث نماینده افتخاری شورای شهر کابل به کنگره پیشنهاد نمود که به اتفاق آرا تصویب شد.

طرح مصوبه کنفرانس توسط رفیق انجنیر محمد امین پرتو قراات گردید که به اتفاق آرا تصویب گردید. »

 

کنفرانس شورای شهر هرات حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تدویر یافت
درابتدا کارکنفرانس شورای شهر هرات بعد از تشریفات معمول و به ادامه آن رفیق یاری منشی شورای شهر گزارش همه جانبه ای را به کنفرانس ارایه نموده اند و متعاقبا نثاراحمد امینی؛ خلیل احمد پژمان و خانم سلوانا پیرامون گزارش اساسی ابراز نظر نمودند بعد از بحث و ابراز نظر ۳۵ تن از میان نمایندگان منتخب به کنفرانس ولایتی معرفی و رئیس ؛ معاونین و اعضای شورای شهر را انتخاب نمودند و در اخیر کار کنفرانس را محمد انور متین عضو کمیته اجرائیه حزب مورد ارزیابی و نتیجه گیری قرار داد و به ادامه سخنانش افزود : کسی حزبی است ، حزبی باقی می ماند حزب هویت ماست و این هویت را به هیچ چیزی دیگری عوض نمی کنیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان افزون بر یک اندیشه و تئوری علمی و خرد جمعی ، یک فرهنگ متعالی و منش بلند و بالای انسانی است.

کنفرانس شورای ولایتی هلمند حزب ملی ترقی مردم افغانستان

کنفرانس شورای ولایتی هلمند حزب ملی ترقی مردم افغانستان،تحت ریاست رفیق انجنیر محمد اسمعیل رییس شورای ولایتی هلمند بروز جمعه مورخ ۱۷ حمل ۱۳۹۷ در شهر لشکرگاه دایر گردید.
در کنفرانس بر علاوه اعضای شورای ولایتی هلمند ، نماینده گان انتخابی واحد های اولیه ، شوراهای نواحی ، ولسوالی ها و شهر لشکرگاه که قبلا به اساس فیصله دارالانشای حزب و طبق طرزالعمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی و نورم نماینده گی به کنگره حزب در فضای دموکراتیک و رفیقانه انتخاب شده بودند، اشتراک داشتند.
در ابتدا گذارش شورای ولایتی هلمند در فاصله زمانی کنفرانس وحدت (۱۳۹۴) تا فعلا از طرف رییس شورا به کنفرانس ارایه شد که در برگیرنده اجراات، نواقص و راه های بیرون رفت بود.
بعداً طبق اجندا انتخابات به کنگره حزب صورت گرفت که در فضای وحدت رفیقانه و رعایت دموکراسی درون حزبی ، طبق نورم نماینده گی ، نماینده گان کنگره انتخاب گردیدند.
به تعقیب آن طبق اجندا ، در فضای آزاد اعضای شورای ولایتی برای یک دوره انتخاب گردیدند.
کنفرانس با تصویب قطعنامه خاتمه یافت. قابل ذکر است که در قطعنامه از فیصله های بیروی اجراییه و دارالانشای حزب در امر تدویر به موقع کنگره شکوهمند حزب پشتیبانی بعمل آمد است.
شورای ولایتی منتخب در اولین جلسه (پلینوم) خود اعضای بیروی اجراییه شورای ولایتی ، رییس و معاون شورای ولایتی را انتخاب نمود.

 

( کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره حزب )

 

بر اساس گزارشی بتاریخ هفتم حمل سال روان خورشیدی جلسه مشترک شوراهای شهری و ولسوالی های قندهار حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با شرکت رفیق عبدالرشید آرین عضو بیروی اجراییه حزب و رییس کمیسیون تدارک کنگره حزب دایر گردید .در این نشست رفیق آرین در باره انکشافات سیاسی کشور ومسایل مربوط به زنده گی حزب صحبت همه جانبه نموده ؛و اعضای جلسه را در روشنایی درباره پروسه وحدت حزب ؛ و تدویرکنگره حرب قرارداده و به پرسش های رفقا پاسخ گفتند.

Bild könnte enthalten: 5 Personen, Personen, die lachen, Innenbereich

بر بنیاد یک گزارش دیگر،کنفرانس حزبی ولایت کابل (ولسوالی های ولایت کابل) حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان
مورخ دهم حمل ۱۳۹۷ موفقانه  برپا شده و در آن روی مسایل مربوط به زنده گی شورای ولایتی کابل حزب ، انتخاب نماینده گان به کنگره حزب و برنامه های آتی شورا تصامیم با اهمیت اتخاذ شد. دراین کنفرنس که با حضور رفیق داکتر داوود راوش رییس؛  و شماری از اعضای هیات رهبری حزب برپاشده بود در فضای اعتماد رفیقانه و با تکیه با اصول زرین دموکراسی درون حزب و علنیت نماینده گان برای کنگره حزب انتخاب شدند. در این کنفرانس رفیق راوش روی رشد و استحکام مزید شورای ولایتی کابل حزب درنگ نموده و بر اهمیت کار با جوانان و پذیرش جوانان و زنان به حزب تاکید ورزیدند.  

 

Bild könnte enthalten: 3 Personen

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۳۰۲