راه اندازی جلسه شورای زود هالند

 

جلسه شورای زود هالند ، مربوط شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در ماه  دسامبر دایر گردید.

مطابق اجندای تصویب شده رفقا هریک ولی محمد زیارمل و رفیق حبیب منگل پیرامون وضع سیاسی و نظامی کشور ؛ وهمچنان در رابطه به تدویر کنگره حزب صحبت های همه جانبه ایراد نموده  و به سوالات و نظریات رفقا جواب دادند.

قابل یاد آوریست که دراین نشست مسایل مالی شورا الی ختم سال ۲۰۱۷ ترسایی تصفیه گردید. 

دربخش اخیرجلسه رفقا روی پیشنهادات مشخص درباره برگزاری کنگره حزب بحث ، و نظریات شانرا به آدرس شورای اروپایی ارسال نمودند.

جلسه به امید پیروزی هرچه بیشتر قوام و وحدت جزایرازهم پاشیده حزب پایان یافت. 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۲۰۱