پیام دارالانشای حـزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت حلول عید سعید قـربان

 

 

شهر کابل، ۵ سنبله ۱۳۹۶

 

هموطنان شریف و متـدین !

مسرت دارم که به نماینده گی از اعضای وطندوست حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، بمناسبت حلول عید سعید اضحی یهترین تبریکات و تمنیات نیک خود را به شما و تمام مسلمین جهان از صمیم قلب ابراز نمایم .همچنان حلول این روز های خجسته را به تمام نیروهای ملی ، دفاعی و امنیتی کشور که در سنگر دفاع از میهن و مردم بطور شجاعانه و قاطعانه قرار دارند نیز تبریک عرض نمایم.

تجلیل از عید قربان دارای پیام روشن و واضح برای مردم ما بوده که همانا آزمونیست اسمعیلی ، بناً از ما کار و فعالیت سازنده ، اتحاد ، همبسته گی ، وحدت ملی ، قربانی ها و فدا کاری ها ی لازم در راه تامین صلح سراسری ، ثبات و امنیت پایدار ،آبادی و عمران در افغانستان را می خواهـد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، از موجودیت فقر و بیکاری گسترده ، ادامه جنگ، ناامنی ها، خشونت، جرایم سازمان یافته ، افزایش مواد مخدر و قربانیان آن ، موجودیت فساد لجام گسیخته  در ادارات دولتی ، بی توجهی و کم کاری دولت در امر بهبود حیات اقتصادی و اجتماعی مردم شدیداً رنج می برد و روی این دلایل هر روز فاصله بین مردم و دولت بیش تر می گردد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، تلاش می نماید تا حکومت  وحدت ملی به سوی تحقق تعهدات سپرده شده ، جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ما متحول گردد.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در رابطه به استراتیژی اخیر دولت ایالات متحده امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا ، اعلام می دارد که: حزب ما ازهر اقدامی که به نفع مردم و کشورما ، به نفع صلح ، ثبات و امنیت در کشور ما باشد ، حمایت می نماید ؛ ولی با توجه به سیاست دوگانه ایالات متحده امریکا و متحدانش در۱۶ سال گذشته ، این بار نیز به عمل کرد آنها با دیده شک می نگرد . حزب ما دوام جنگ و حضور دایمی نیروهای خارجی را در کشور به سود مردم افغانستان و به سود صلح و ثبات ملی و منطقه وی نمی داند .مشکل افغانستان نه تنها مستلزم راه های نظامی ، بلکه مستلزم راه حل های سیاسی با مشارکت همسایه ها و کشورهای منطقه نیز می باشد و فقط اراده قاطع و صداقت کامل می تواند موفقیت هر استراتیژی را تضمین نماید.

حزب ما حوادث اخیر تروریستی را در کشور و به ویژه حوادث خونین تروریستی در مساجد و تکایای کشور را شدیداً محکوم نموده؛ و به تمام عاملین آن نفرین می فرستد.برای شهدا بهشت برین ، برای مجروحین صحت عاجل و کامل و برای فامیل های داغدار صبر جمیل می خواهد.

یکبار دیگر حلول عید سعید اضحی را به تمام مردم شریف و مسلمان افغانستان و جهان ، به نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی کشور؛ وبه تمام فامیل های شهدای راه دفاع از مردم و میهن صمیمانه تبریک گفته ،برایشان آرزوی موفقیت می نمایم.

 

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۳۰۰۸