گزارش بامـداد از مراسم وداع و خاکسپاری رفیق نوراحمد نور

 

مراسم وداع با پیکررفیق نوراحمد نور ، بروز جمعه ۲۲ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی (۱۲ جنوری ۲۰۲۴ میلادی ) با شرکت اعضای خانواده ، هیات رهبری شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، نماینده گان احزاب سیاسی ، سازمانهای اجتماعی و فرهنگی افغان در اروپا ، شخصیت های مستقل سیاسی و اجتماعی ، اعضای حزب آبادی افغانستان درهالند و سایر کشورهای اروپایی ،هواداران و جامعه مهاجرافغان درهالند درسالن (Rhone Congrescentrum) درشهرامستردم کشورشاهی هالند برپاشد.

دراین مراسم تعدادی ازشرکت کننده گان پیام های همدردی وغمشریکی خود، احزاب و سازمانهای سیاسی ـ اجتماعی افغان دراروپا را پیشکش نموده از شخصیت ، مبارزات سیاسی و خدمات فراموش ناشدنی زنده یاد نوراحمد نوربا ستایش و قدردانی یاد نموده ، نبود او را ضایعه جبران ناپذیر برای جنبش دموکراسی و داد اجتماعی درکشورخواندند .

بعد از مراسم خاکسپاری، مراسم دعاخوانی و ارجگزاری با شرکت اعضای خانواده و بازمانده گان ، جمع  غفیری ازهمرهان ، همرزمان و علاقمندان برپاشد.

محفل وداعیه و یاد بودرفیق نوراحمد نور باصرف غذا و اتحاف دعا به روان آن فقید به پایان رسید.

گزارشات مفصل این مراسم ، پیامهای همدردی و البوم تصاویر بزودی از طریق تارنمای بامداد بنشرمیرسد .

( گزارشگر بامداد )

 

 بامداد  ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۱۳۰۱

Copyright ©bamdaad 2024